פתיחה וברכות – וד"ר חנן מנדל, יו"ר תנועת נאמני תורה ועבודה

פתיחה וברכות – הרב אוהד טהר-לב, ראש מדרשת לינדנבאום.

הרב מאיר נהוראי – ‘עמך עמי’ – על הצורך של ‘קבלת מצוות’ בתהליך הגיור, והאם גר שאינו שומר תורה ומצוות מבטלים את גיורו?

הרבנית נחמה גולדמן ברש – שבת והאייפון: האם יש מקום להתיר? חלק 1

הרבנית נחמה גולדמן ברש – שבת והאייפון: האם יש מקום להתיר? חלק 2

מהר"ת אביטל אנגלברג – ‘כדת משה וישראל’ – מי הם ישראל, ומה הועילו חכמים בתקנתם? – על הלכה כתיקון לתורה ומציאות

רב שיח אקטואלי בנושא הנישואין בישראל – הרבנית רחל קרן, הרב חיים אמסלם והרב אילעאי עופרן

9:30-10:00 התכנסות בבית המדרש
10:00-10:20 פתיחה וברכות – וד"ר חנן מנדל, יו"ר תנועת נאמני תורה ועבודה ו הרב אוהד טהר-לב, ראש מדרשת לינדנבאום.
תוכן כיתה מס' 4 כיתה מס' 5
10:30-11:30 נישואין וגירושין מהר"ת אביטל אנגלברג – 'כדת משה וישראל' – מי הם ישראל, ומה הועילו חכמים בתקנתם? – על הלכה כתיקון לתורה ומציאות הרב ד"ר יצחק בן דוד – ״אין תנאי בנישואין?!״ – סוגיית קידושי תנאי ומשמעותה כאן
11:30-12:30  גיור הרב מאיר נהוראי – 'עמך עמי' – על הצורך של 'קבלת מצוות' בתהליך הגיור, והאם גר שאינו שומר תורה ומצוות מבטלים את גיורו? הרב קלמן (צ'אק) דוידסון – הלכות גרות, הרבנות הראשית ומה שביניהם
12:30-13:30 הפסקת צהריים + שיחת רשות לפעילים/ות עם מנכ"ל התנועה שמואל שטח – כיתה 4
13:30-14:30 כשרות הרב אהרון לייבוביץ' – האם אני יכול להאמין לך? – כשרות, אמון וסולידריות חברתית. הרב אביעד סנדרס – 'והייתם נקיים בעיני ה' וישראל' – בעיות ופתרונות בתחום
14:30-15:30 שבת הרב ד"ר רונן לוביץ' – לנוח בפקודה? השבת במרחב הציבורי בישראל הרבנית נחמה גולדמן ברש – שבת והאייפון: האם יש מקום להתיר?
15:30-16:00 הפסקה
התכנסות בבית המדרש
16:00-17:30 רב שיח אקטואלי בנושא הנישואין בישראל – הרבנית רחל קרן, הרב חיים אמסלם והרב אילעאי עופרן
17:30-17:45 דברי סיכוםהרב ד"ר רונן לוביץ', נשיא תנועת נאמני תורה ועבודה