יש לעצור את התחרדות הכותל המערבי

 


הרב פרופ' דניאל שפרבר | 3/1/2010

 

ברור שרחבת הכותל היא מקום תפילה ויש להתלבש שם בצניעות, אבל "זליגת" הקדושה לרחבה העליונה צריכה להדאיג את כולנו.

 

נוהג אני לפקוד את הכותל המערבי זה שנים רבות, ובייחוד בשנים עשר השנים האחרונות, בהן אני גר ברובע היהודי ונמצא אני שם כמעט יום יום. בשנים שעברו הייתה זו חוויה מרנינה לראות את הרחבה הומה בבני אדם. נשים וגברים, דתיים יותר ופחות, שמחים בבואם וששים בצאתם. וחווים חוויה רוחנית דתית בנפש חפצה ומאושרת.

 

חל שינוי בתקופה האחרונה. הוצבו שלטים שונים המזהירים את העם בכל מיני אזהרות, גם על הפרדה מוחלטת בין המינים. לתקופות שומעין אנו על גזרות חדשות כגון איסור הבאת כלי זמר לרחבה. כבר בכניסה לרחבה העליונה עומדות נשים צדקניות לכסות ולהלביש את הפרועות והפרוצות כביכול. טקסים לאומיים מבקשים לבטל מן הרחבה העליונה וצל עובר ויורד על טקסי בר מצווה ובת מצווה. שאין לרקוד ביחד לצלילים יפים, ואין למשפחות לחבק זה את  זה. מקומן של הנשים באזור התפילה הצטמק ורע לו. ובכלל מתקבל הרושם שאין נשים רצויות שם ובודאי לא מי שאיננו דתי לפי קריטריונים של הזרם החרדי.

 

ממתי הפכה הרחבה העליונה למקום המיועד אך ורק לזרם מסוים? וממתי הורחבה תחולת ההחמרות על פני כל השטח הזה? אמנם יש אזור המיועד לתפילה, וחלים עליו כללי כבוד המקום. אבל הרחבה העליונה, אם כל קדושתה היא כרשות הרבים לכלל עם ישראל הרוצה בחוויה רוחנית, כל אחד לפי דרכו ואמונתו. בשנים שעברו לא הייתה הפרדה מינית כלל.

 

להחזיר את העטרה ליושנה

 

כל מי שמכיר את תמונות המקום מהמאה הי"ט ועד לזמן האחרון רואה בהן גברים ונשים גם יחד. גם בבית המקדש היו צריכים הגברים לעבור דרך עזרת נשים להגיע לעזרת גברים ואפילו הכוהנים לעזרתם. ולא היה לפי מקורות חז"ל , כל מסלול מסומן לגברים בלבד. לא סביר שהרחבה העליונה קדושתה יותר מבית המקדש עצמו.

 

השינויים שחלו בתקופה האחרונה שהוזכרו ונרמזו לעיל יש בהם כדי להרחיק  רוב עם ישראל שלצערנו אינו דתי כל כך. מן המקום, מן הקדושה ומן הערכה החיובית כלפי הדת והממסד המופקד כביכול על ענייני הדת. אלה הן חומרות דאתי לידי קולות ודנפקימיני חורבא.

 

על כן,  יש להחזיר את העטרה ליושנה ולהחזיר את הרחבה העליונה לכלל עם ישראל כפי שהיה במהלך כל השנים עד לתקופה האחרונה. ולקרב את העם ולמושכם בעבותות האהבה את המקום וקדושתו, ותחזור המקום להיות בית התרוממות הנפש לכל העם.

 

הרב פרופ' דניאל שפרבר הוא חתן פרס ישראל במדעי היהדות ונשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן