כביש עוקף רבנות

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3993223,00.html

 

 

הרב עמאר מעולם לא לקח אחריות על הגיורים, אז מה פתאום הוא מאיים להסיר אותה? כל עוד אין ברבנות מי שמתכוון לטפל במשבר הגיור, ייאלצו אחרים לקחת את המושכות

02.12.10

פנייתו של הרב הראשי לישראל שלמה עמאר, לראש הממשלה, באיום בהתפטרות – מעלה שאלה מהותית. במכתבו איים הראשון לציון, כי היה ויתקבל החוק המכיר בגיורים הצה"ליים באופן אוטומטי, הוא יתפטר מתפקידו כאחראי על הגיורים בישראל. ואולם כיצד הוא יכול להסיר את אחריותו, כשנראה כי מעולם לא לקח אותה, ולמעשה אף ברח מלקיחת אחריות, לכל אורכו של משבר הגיור.

 

הפרשה החלה לפני שמונה חודשים, כאשר ארבעה רבני ערים סירבו לרשום לנישואין יהודים שעברו תהליך גיור בצבא ובמוסדות המדינה. בעקבות זאת, מכון "עתים" ופעילים נוספים בתחום הגיור, הגישו עתירה לבג"ץ כנגד הרבנות הראשית. לכאורה, נראה כי הדרך לפתרון קצרה, היות והיא נוגעת לארבעה רשמי נישואין ספציפיים באזורים ממוקדים. אמירה ברורה וחד-משמעית של הרבנות הראשית כי היא מכירה בגיורים הצה"ליים, לצד הוראה מפורשת לרבנים הכפופים לה ליישר קו עם עמדה זו, היתה מסיימת את הפרשה עוד לפני שהחלה. אך בפועל, נמנעה הרבנות הראשית מהצגת עמדה ברורה בנושא, ובמקום להתמודד עם הסוגיה בצורה מהותית, בחרה לבנות כבישים עוקפים.

מדיניות מגמגמת

הרבנות סיפקה פתרונות יצירתיים, כגון הסמכת רשמי נישואין שיטפלו בזוגות שהתעוררה בעיה ברישומם, דיון בנושא במועצת הרבנות הראשית, והקמת ועדה שתבדוק את מערך הגיור הצה"לי. כל אלה העידו על כך שהבעיה איננה אך ורק בארבעת הרשמים שנגדם הוגשה העתירה, אלא היא מושרשת במדיניותה של הרבנות הראשית. מסתבר שהרבנות אינה רואה במתגיירים יהודים לכל דבר, ועל כן יש לספק להם פתרונות מיוחדים.

 

אם עוד נותר ספק בעניין, הגיעה נציגת המדינה, עו"ד יוכי גנסין, ושפכה דלי שמן על המדורה, כשאמרה בדיון בעתירה בבג"ץ, שהגיורים בצה"ל מעולם לא אושרו ברבנות. כל אלה יצרו משבר אמון חמור ביותר בין הרבנות הראשית לבין המתגיירים והמועמדים לעבור את הליך הגיור.

 

לכל אורכה של הפרשה יכלה הרבנות הראשית לעצור את כדור השלג הזה, ולהבהיר כי כל הגיורים הממלכתיים תקפים. הרב עמאר אמנם פרסם בערב יום הכיפורים הודעה שניסתה להנמיך את גובה הלהבות, אך גם בה לא הופיעה אמירה ברורה ונחרצת. בנוסף, זכתה הודעה זו לביקורת חריפה מצד החוגים הליטאים, דבר שהקטין את הסיכוי לשמוע מצד הרבנות אמירה ברורה בעתיד.

 

יש לציין שלא מצופה מהרבנות הראשית לחייב רשמי נישואין להכיר בגיורים בניגוד למצפונם, אך על הרבנות הראשית להבהיר, כי רשם נישואין שאיננו מכיר בגיורי המדינה – לא יוכל להיות חלק מן הרבנות הראשית לישראל. לא יעלה על הדעת, שרשם נישואין הכפוף לרבנות הראשית, ומקבל משכורת מהמדינה, לא יכיר בגיורים של המדינה עצמה.

לא ימים כתיקונם

התנהלותה המעורפלת של הרבנות הראשית לכל אורכה של הפרשה, וההבנה כי אין בכוונתה לספק פתרון הולם ומקיף לבעיה, הביאה גורמים רבים החרדים לגורל המתגיירים, לחפש את הפתרון בדרכים אחרות. התנהלות זו היא שהביאה להצעת החוק שעברה השבוע בוועדת השרים, לפיה המדינה תכיר באופן אוטומטי בגיורים שנעשו בצה"ל.

 

כיום חוגג הבלגן במסדרונות הרבנות, וכל דיין ורשם נישואין מרגיש שהוא יכול לעשות כל העולה על רוחו, מבלי להיות כפוף לסמכות עליונה. כל עוד הרבנות איננה מתכוונת לעשות סדר, ולהפעיל את סמכותה על אלה הכפופים לה, אל לה להתפלא שמנסים לקחת מידיה את הסמכות.

 

ברור שבימים כתיקונם סמכות הגיור צריכה להיות בידיי הרבנות הראשית, אך ברור גם שימים אלה אינם ימים כתיקונם. כל עוד אין ברבנות הראשית מי שמתכוון לתקן את המצב, יימצא מישהו אחר שייאלץ לקחת את המושכות בידיו.

 

 

* בני דורון הוא דובר תנועת נאמני תורה ועבודה