על מגדר ומגזר

מרחבי החיים המשותפים של גברים ונשים, דתיים וחילוניים ומה שביניהם

ב- ד'-ו' שבט, פרשת בא, 14-16/1/16.

הכנס בשיתוף מדרשת עין הנצי"ב

במלון גולדן קראון נצרת

בשנת תשע"ו מציינת מדרשת עין הנצי"ב 30 שנה להיווסדה. שלשת העשורים שחלפו מתאפיינים בפתיחת שערי בית המדרש וההנהגה הרוחנית, בפני ציבור הנשים מחד, ומאידך בפני הציבור שאיננו שייך למעגלים של הציבור הדתי.

הכנס יוקדש להתבוננות בתהליכי עומק אלו, ובכלל זה לקשרים ולזיקות שבין שני הצירים הללו.
מהם האתגרים שעימם נדרשת החברה הדתית להתמודד לנוכח התפתחויות אלו, ומהם התהליכים (והמהפכות?) שעוד צריכים להתרחש ביחס לכל אחד משני הצירים הללו? כיצד תמורות אלו משפיעות ומעצבות את מבנה המשפחה, הקהילה, מרחבי הלימוד והיצירה, מבנה שוק העבודה, השדה החברתי והפוליטי, ועוד?
מתוך עיון במקורות יהודיים והלכתיים מגוונים, נבקש לבחון שאלות אלו, ולהעמיק במשמעויותיהן ההלכתיות, הרעיוניות והחברתיות.

הילכו שנים -שלט copy
בהשתתפות (רשימה חלקית, לפי סדר הא"ב):

הרב יצחק בן דוד – ראש מדרשת עין הנצי"ב

הרב יהודה גלעד –   ראש ישיבת מעלה גלבוע

שי זרחי – חבר קיבוץ גניגר, קהילת 'ניגון הלב' בעמק יזרעאל, המדרשה באורנים

טו"ר רבקה לוביץ –  'מרכז צדק לנשים' ומכללת שאנן

ד"ר חנן מנדל –  יו"ר התנועה, מרצה למשפטים ויישוב סכסוכים, הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטת בר אילן

הרבה דבורה עברון –  מנהלת 'ניגון נשים' במדרשה באורנים, מלמדת במדרשת השילוב בנטור וחברה ב'בית הלל'

הרבנית מלכה פיוטרקובסקי –  מורת הלכה

ד"ר אסתר פישר  – מדרשת עין הנצי"ב והמדרשה באורנים

הרבנית ד"ר חנה פרידמן – בימ"ד 'חברותא', תכנית 'צופי"ה' בתל אביב וקהילת 'יחד' בתל אביב

אביעד פרידמן –  ממייסדי קהילת "יחד" בתל אביב, יו"ר החברה למתנ"סים ואיש עסקים

חני קרויזר – מלווה רוחנית בבית חולים 'שערי צדק' ומנהלת עמותות 'ברוח', בוגרת המחזור הראשונה של המדרשה

הרבנית רחל קרן – ראש בית המדרש במדרשת עין הנצי"ב

הדס רון-זריז –  מחברות ומייסדות המדרשה באורנים ו'ניגון נשים', מרצה במכללת אורנים, מובילה התחדשות יהודית בקיבוץ יפעת.

במבי שלג –  עיתונאית וחברת סגל בית ספר 'מנדל' למנהיגות חינוכית

יאיר שלג – ראש תחום דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה ועיתונאי

לוח זמנים

כל התפילות וההרצאות יתקיימו באולם "לואי ה-14" בקומה 3, למעט הרצאות חמישי בערב ושבת אחה"צ שיערכו באולם "ויליאם" בקומת הלובי.

המניין ההלכתי המשתף בבוקר שבת, יתקיים באולם "הנרי" שבקומה 3.

ארוחות ימי החול יתקיימו בחדר האוכל הרגיל. ארוחת ליל שבת וסעודת הצהריים יתקיימו באולם "לואי ה-15", קומה 3.

יום חמישי

14:00 – קבלת חדרים (רוב החדרים יהיו מוכנים כבר ב13:30)

14:00-16:00- "קבלת פנים נצרתית"  (לובי המלון, קומה 5 מול דלפקי הקבלה)

15:45 – תפילת מנחה (באולם הכנס: לואי ה-14, קומה 3)

16:00 – פתיחה: הרב יצחק בן דוד: "בא חבקוק והעמידן על אחת" – על נפרדות מול ערבות במרחבי המגזר והמגדר

16:30 – מושב פתיחה: מבית המדרש לשטח ובחזרה

(א) טו"ר רבקה לוביץ – על הזיקות בין תלמוד ומעשה בלימודן של נשים

(ב) חני קרויזר –  בין בית המדרש לבית החולים

18:00 – ארוחת ערב (חדר האוכל המרכזי, קומה 3)

19:00 – תפילת ערבית (אולם ויליאם, קומה 5 ליד הלובי)

19:15 – שי זרחי: "ראה את פני ההויה!" – "הערכה עצמית', 'שמע ישראל' ו'קדושה' בפועלו ותפיסתו של יוסף חיים ברנר (1881-1921)

20:30 –  מפגש בדיבור וניגון עם חברי תכנית 'רבנות ישראלית' (המדרשה באורנים ומכון הרטמן): שי זרחי, אורי קרויזר, הרבה דבורה עברון והדס רון זריז

יום שישי

06:15 –  שעור לפני התפילה: הרבנית רחל קרן: "ולוואי יתפלל אדם כל היום"

7:00 – תפילת שחרית

7:30 – ארוחת בוקר (חדר האוכל המרכזי, קומה 3)

8:30 – הרבנית מלכה פיוטרקובסקי: "ישראל – אף על פי שחטא, ישראל הוא"- דרכם הייחודית של הרב ליכטנשטיין זצ"ל והרב עמיטל זצ"ל, בסוגיית החיים המשותפים בין שומרי מצוות לאלו שאינם

09:45 – רב שיח:  נפרד אך שווה?  על נפרדות ושוויון מגדרי ומגזרי בעולם בתי המדרש:

הרב יהודה גלעד, הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, ד"ר אסתר פישר, מנחה משתתף – הרב יצחק בן דוד.

-מדרשת עין הנצי"ב – כרטיס ביקור: הרבנית רחל קרן וד"ר אסתר פישר

11:00- הפסקה

11:15 הרב יהודה גלעד – החוויה הדתית: חופש או עבדות? עיון בתכליות השונות של סיפור יציאת מצרים

12:25 –  "על התנועה- הישגים, אתגרים ולאן?" כמה מילים וסירטונים: ד"ר חנן מנדל, שלומית שטרן-חזן, ד"ר עינב מייזליש-גתי, שמואל שטח

12:45– קפה ועוגה משובחים (במבואה ליד לואי ה-14, קומה 3)

ליל שבת

16:15 – קבלת שבת מוסיקלית, מוזמנים לבא עם כלי נגינה (לואי ה-14, קומה 3)

16:35 – הדלקת נרות (במבואה לאולם לואי ה-14, קומה 3)

16:45 – מנחה, קבלת שבת

דבר תורה: ד"ר חנן מנדל

תפילת ערבית

18:00 סעודת שבת (אולם לואי ה-15, קומה 3)

19:30 – הרבנית רחל קרן – בשכר נשים צדקניות?!

20:30- הרבנית רחל קרן והרב יצחק בן דוד: התייחסות הלכתית ל'מנין ההלכתי המשתף'

20:45 – רב שיח: יאיר שלג משוחח עם ד"ר חנה ואביעד פרידמן על קהילתם – קהילת "יחד" בתל אביב

שבת

07:00 – קפה ועוגה (במבואה ליד אולם לואי ה-14, קומה 3)

07:15 –  שיעור לפני התפילה: הרב יצחק בן דוד:  סוגיית הפתיחה לש"ס – על הדמוקרטיזציה של החוויה הדתית

08:00 – תפילת שחרית ומוסף.

מניין הלכתי משתף, במקביל למניין הרגיל, יתקיים באולם 'הנרי'. דבר תורה: ד"ר אסתר פישר.

10:00 – קידוש, סעודה שנייה חלבית (חדר האוכל המרכזי)

11:15- ד"ר חנה פרידמן: על טהרנות וטהרה – המחלוקת על טהרת המחנה, מבית שני ועד ימינו

12:15 – במבי ויאיר שלג: שנינו ביחד, וכל אחד לחוד: מחשבות משותפות ושונות על מגזר ומגדר

13:15 – תפילת מנחה

13:35 – סעודה שלישית בשרית (אולם לואי 15, קומה 3)

מנוחה (שינה בשבת תענוג)

15:45 – כיבוד קל (אולם ויליאם, קומה 5, ליד הלובי)

16:15 –  30 השנים הבאות: לימוד ושיחה בהובלת צוות המדרשה

שעור פתיחה: ד"ר אסתר פישר –'דומים אבל שונים': הרהורים על הידמות וייחודיות מגדרית ומגזרית

הנחית דיון מסכם: הרב יצחק בן דוד

דברי סיכום וסיום: הרבנית רחל קרן

18:00 – הבדלה מוסיקלית ותפילה ערבית (צאת הכוכבים ב- 17:34)

נא לא לשכוח להחזיר את מפתחות השבת לקבלה

צאתכם/ן לשלום

תקצירי הרצאות

יצחק בן דוד: "בא חבקוק והעמידן על אחת" – על נפרדות מול ערבות במרחבי המגזר והמגדר
האם יש בסיס בחשיבה ההלכתית והתלמודית ליצירתו של סטנדרט הלכתי מדורג המאפשר להכליל קבוצות שונות בחברה הישראלית תחת המסגרת של התורה והברית, גם אם ברמות ובאופני הקפדה הלכתיות שונות ומתגוונות?

האם ובאיזו מידה ניתן להצדיק מהלך חברתי-נורמטיבי מסוג זה על יסודות הלכתיים-תורניים? מהם היתרונות, הסיכונים והסיכויים הגלומים במהלך כזה מבחינה ציבורית וחברתית?

דף מקורות לשיעור של הרב יצחק בן דוד

מושב "מבית המדרש לשטח ובחזרה":

  • רבקה לוביץ: על הזיקות בין תלמוד תורה למעשה בלימוד תורה של נשים

אנסה להבהיר באיזה אופן הלימוד המגדרי השפיע עלי ובאיזה אופן הלימוד של בית המדרש הרב גווני השפיע עלי. אמנם אני אדבר על המקרה הפרטי שלי, אבל יש מקום להניח שהוא מייצג נשים רבות אחרות. מכאן אוכל להמשיך ולדבר על היחס שלי לנושא הממזרות מבית המדרש למציאות ובחזרה.

  • חני קרויזר: בין בית המדרש לבית החולים

התבוננות על המעבר מדיון בית-מדרשי אודות היסורים, לביקור בחדרו של אדם חולה, מתוך מסכת ברכות. ומבט על הפנים הבית-מדרשיות של בית-החולים.

שי זרחי: "ראה את פני ההויה!" – "הערכה עצמית', 'שמע ישראל' ו'קדושה' בפועלו ותפיסתו של יוסף חיים ברנר (1881-1921)

יוסף חיים ברנר היה מגדולי הסופרים והמבקרים שלנו, ומשוללי הגולה הגדולים. ברגישותו המיוחדת הוא חש בכל עומק ההתפוררות הפיזית והרוחנית של ההויה היהודית במזרח אירופה וכבר ב-1905, אחרי פרעות הומל, הוא רואה בעיניו קטסטרופה מתקרבת (משתמש בביטויים נבואיים ממש). לתפיסתו ההויה הגלותית נעדרת יכולת לרפלקסיה, ואין בכוחה לראות את המציאות כהוויתה. קטגוריה זו חושפת את מנגנוני ה'עיוורון' ובעיקר את רעיון ה'בחירה' שהוא הביטוי הקיצוני לעיוורון זה. ברנר מציע מעין  תיאולוגיה' חלופית של 'ראה את פני ההויה'. זוהי משמעותו של 'המעורר' (כתב העת שערך בלונדון), לעורר את עם ישראל לראות ולקחת אחריות על גורלו.

דפי מקורות לשיעור של שי זרחי

שעור לפני התפילה: הרבנית רחל קורן" "ולוואי יתפלל אדם כל היום"

דפי מקורות לשיעור של הרבנית רחל קרן

מלכה פיוטרקובסקי: "ישראל – אע"פ שחטא – ישראל הוא":  צוהר להגותם של הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל זצ"ל,  ביחס לאתגר החיים המשותפים בין יהודים שונים, בדורנו

במפגש הלימוד נעיין במקורות חז"ל, המתמקדים בשאלת מערכת היחסים הרצוייה בין שומרי מצוות לאלו שאינם, ולאור מקורות אלה, נפתח צוהר להבנת דרכם הייחודית, של 'שני המלכים ששימשו בכתר אחד' – הרב ליכטנשטיין זצ"ל והרב עמיטל זצ"ל- בבניית מרקם היחסים בין היהודים השונים, החיים בישראל ובתפוצות.

דפי המקורות לשיעור של הרבנית מלכה פיטרקובסקי

יהודה גלעד: החוויה הדתית: חופש או עבדות? עיון בתכליות השונות של סיפור יציאת מצרים יציאת מצרים היא מיסודות אמונתנו. בשיעור נעסוק בשאלת יסוד: לשם מה היה עלינו בראשית היותנו לעם לחוות את גלות מצרים שבשונה משאר הגלויות אינה עונש אלא גזירה קדומה שנאמרה כבר לאברהם. נציג כמה כיווני מחשבה אשר באמצעותם ניגע בשאלת היחס בין עבודת השם לחופש וחירות.

רחל קרן: "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים"

משפט זה מתוך מדרשי יציאת מצרים, משמש כ"חומר ביד הדרשן" כיסוד לדרשות המבקשות להתריע על קלקולי הדור ולהביא לתיקונם, לאור המודל של "נשים צדקניות". דרשות אלו, בעיקר בדורות האחרונים, סובבות כולן סביב דרישת הקפדת יתר של הנשים על צניעותן, ושל הגברים על צניעותן של נשות ביתם. "מה שמשיגים הגברים בתורה משיגות הנשים בלבושן הצנוע"…

בשיעור – נקרא את המדרש ממקורותיו, בקריאת פשט, בהצעה של קריאה פמיניסטית, ונעמיק לחקור למה כיוונו הדרשנים בפנייתם אל קהלם.

דפי המקורות לשיעור של הרבנית רחל קרן

יאיר ובמבי שלג: שנינו ביחד וכל אחד לחוד – מחשבות משותפות ושונות על מיגדר ומיגזר

שיחה בשני קולות, על היחסים בין המינים, והיחסים בין דתיים לחילונים, בעולמה של הציונות הדתית.

חנה פרידמן: על טהרנות וטהרה – המחלוקת על טהרת המחנה, מבית שני ועד ימינו:

הסברים רבים הוצעו למחלוקות בין הכתות בסוף ימי הבית השני. מעיון במקורות חז"ל עולה שנקודת פיצול משמעותית היתה שאלת שמירת גבולות הטהרה הראויים בין חכמים ועמי הארצות. שאלה זו מתגלגלת מאז ועד ימינו אנו: האם ראוי להתערבב עם ההמון גם כשאינו שומר מצוות כהלכתן?  האם ניתן לשמר הקפדות הלכתיות בסביבה עיוורת להן? והאם יש צידוק לגבולות מגזריים ברורים המבחינים בין אנ"ש לאחרים?

אסתר פישר: 'דומים אבל שונים': הרהורים על הידמות וייחודיות מגדרית ומגזרית

האם גברים ונשים יותר דומים או יותר שונים? שאלה זו מהווה שאלת מפתח בדיונים עכשוויים בחקר המגדר, הן בנוגע לתרבויות חדשות אך גם בחקר תרבויות עתיקות.  בשיעור יבחנו מספר עמדות יסוד, הן מתאוריות מגדריות בנות זמננו והן מהמחקר המגדרי של ספרות חז"ל. לצדם, יוצע מודל אלטרנטיבי, שיש לו יסוד חז"לי, אשר יכול להוות מענה להתמודדויות עכשוויות הן בתחום המגדר והן בתחום המגזר.

דפי המקורות לשיעור של ד"ר אסתר פישר

מידע נוסף לאורחים:

שלום וברכה לבאי הכנס

כמידי שנה אנו מתרגשים מחדש לקראת הכנס.

על מנת שכולנו נתכונן היטב מראש, אנא בבקשה, קראו בעיון את ההודעות שלהלן,

נשמח לכל הערה והארה ולכל עצה ותבונה.

1. כמו בכל פעם נחלק לאורחים "דף קשר" פשוט עם מספר טלפון, דוא"ל, ושם הישוב של כל אחד ואחת מן האורחים. הדף נועד למטרת שמירה על קשר בין המעוניינים. במידה ומישהו מכם אינו מעוניין ששמו יופיע ברשימה, נשמח אם בבקשה יאמר לנו באמצעות פנייה למשרד.

2. לוח הזמנים צפוף ועמוס ואנו ממליצים לכם לבא מוקדם, לנוח מעט ואז להיכנס רעננים לכנס. הכניסה לחדרים מתחילה רשמית בשעה 14:00 אך מרביתם יהיו מוכנים לכניסה בשעה 13:30.

עניין נוסף הוא שעת הסיום. אע"פ שהשבת יוצאת בשעה מוקדמת יותר, יסתיים פאנל הסיכום ותפילת ערבית בערך בשעה 18:00. אנו מבקשים מכם לתכנן את עיתותיכם על פי לוח זמנים זה.

3. לרשימת אתרי פעילות קרובים למלון, לחצו כאן.

4. מי אחראי על מה?

לפני הכנס: על התכנים: מדרשת הבנות בעין הנצ"יב
ענייני תשלום, תוכן והרשמה – משרד נאמני תורה ועבודה (ע"י אידית): neemaney@toravoda.org.il או 02-5611761
בזמן הכנס עצמו, עניינים הקשורים לאירוח: ענבר טורס (ע"י רינת): 052-5353540. ולכל דבר אחר: שמואל שטח- 052-7731906.

5. כשרות- אנו גאים לציין כי הפירות והירקות הם בכשרות השמיטה המהודרת ביותר- היתר מכירה ואוצר בית דין! כתנועה ציונית חשוב לנו להתארח במקומות אשר מקפידים על ההלכה ועל רוחה.

6. במהלך השבת יתקיים מניין הלכתי משתף. הוא יתקיים בתפילות שבת בבוקר לצד המניין הרגיל.

7. ספא- במידה ואתם מעוניינים בטיפולי ספא, אנו ממליצים לכם להרשם מראש (כבר היום) על מנת לאפשר לצוות הספא להתארגן בהתאם.
מס' הטלפון של הספא הינו:  04-6506007 , תינתן הנחה של 15% לאורחי הקבוצה.

8. נגישות: המלון על מתקניו השונים, נגיש לנכים ולבעלי מוגבלויות. ישנם חדרים המיוחדים לשם כך (יש לתאם איתנו מראש).

9. נא להביא סידורים ובירכונים.

10. מיזוג אוויר בחדר ההרצאות: מיזוג האוויר פועל באופן קבוע לפי טמפרטורה קבועה. באופן טבעי, פיזור האוויר משתנה ממקום ישיבה אחד למשנהו. אנו ממליצים להביא סוודר נוסף למקרה של קור. לא נוכל לשנות את מערכת הקירור בהתאם לכל אדם באופן אישי.

11. שעוני שבת: אין שעוני שבת ובכל מקרה אנו תמיד ממליצים להשאיר רק אור קבוע בחדר האמבטיה. כמו כן, יש לכוון את טמפ' המזגן מערב שבת בהתאם להעדפותיכם.

12. דרכי הגעה למלון, כולל תחבורה ציבורית, בקישור זה.

13. בערב שבת (לפני כניסת השבת) תתקיים קבלת שבת מוסיקלית. הנכם מוזמנים להביא איתכם כלי נגינה, להצטרף ולהוביל את השירה. מי שיודע/ת נגן- נשמח אם יעדכן אותנו ל: neemaney@toravoda.org.il

14. בשבת תופעל מערכת הגברת קול שפיתח מכון "צומת". מיותר לציין שמדובר בפיתוח טכנולוגי שמיועד לתפקד בשבת ללא כל חשש לחילול שבת והמערכת מיועדת לאו דווקא למקרים של דיעבד. מי שסקרן ללמוד במה מדובר, מוזמן להיכנס לאתר של צומת בקישור זה. 

בשעה טובה רכשנו לעצמנו את המערכת ונשמח להשכירה לאירועי החברים ע"מ לכסות את עלות רכישתה.