כנס היסוד לחיזוק החינוך הציבורי במגזר הדתי

 


וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים

בדלנות חינוכית ומחיריה

כנס היסוד לחיזוק החינוך הציבורי במגזר הדתי

יתקיים אי"ה ביום רביעי י"ז אלול תשס"ח, 17/9/08

בבית כנסת רמב"ן, רחוב אמציה 4 שכ' קטמון, ירושלים פרטים בהמשך.

אנא שריינו את התאריך!

להצעות, ולעזרה במימון הערב: 03-6072739

ניתן לתרום דרך אתר התנועה או בקישור: https://www.litrom.com/?Artst_ID=1125&camp=215

בערב יחולק דף "דע את זכויותיך בחינוך הדתי"

בכניסה לביה"כ יונח מיצג הממחיש את האחוזים הניכרים שהחינוך הדתי מאבד בכל שנה