כנס הציונות הדתית

לפני כעשור נוסד בקיבוץ לביא כנס שנודע כ"כנס לביא". מטרתו הייתה לעסוק בסוגיות הבוערות על סדר יומה של הציונות הדתית מתוך נקודת מוצא ביקורתית, ובלי להירתע משאלות קשות ומהצעות אמיצות לפתרון הבעיות. "כנס לביא" נתמך על ידי הארגון "עדה", ואיגד שורה של גופים וארגונים, כגון בית מורשה, קולך, הקיבוץ הדתי ומרכז יעקב הרצוג . הכנס הוציא מתוכו בשורות מהפכניות שתרמו תרומה מכרעת לעיצוב אופייה של הציונות הדתית.

מטרתו העיקרית של "כנס לביא" היה בשינוי השיח דתי הקיים. שיח זה, לוקה לעיתים קרובות, בחוסר אומץ להישיר מבט אל המציאות ולהתמודד עם התמורות החלות בחברה המודרנית ועם האתגרים שהן יוצרות. רבים מרבני הציבור ומחנכיו עוצמים עין לנוכח סוגיות חברתיות וחינוכיות קשות, ובמקרים רבים, פוסקי הלכה חומקים מהתמודדות הלכתית עם שאלות מהותיות הנובעות מאתגרי השעה, הן בישראל והן בתפוצות. מטרת ה"כנס" היתה בהצעת סדר יום חדש לציונות הדתית.

למרות מרכזיותו וחשיבותו לאופי החברה הציונית-דתית, "כנס לביא" חדל לפעול. תנועת נאמני תורה ועבודה לוקחת על עצמה לחדש את הכנס תחת הכותרת: "כנס הציונות הדתית". מטרתנו לארגן כנס משמעותי של יומיים במהלך הקיץ, אליו יגיעו כ-3,000 איש ואישה מכל רחבי הארץ, ובו יידונו הסוגיות הבוערות העומדות על סדר יומה של החברה הדתית בארץ ובתפוצות. בין השאר יידונו: שירותי הדת במדינת ישראל, מעמד האישה, החינוך הדתי במאה ה-21, ההקצנה הדתית, מעורבות בעשייה החברתית במדינה ויעדיה המרכזיים של הציונות הדתית לשנים הקרובות. הכנס אמור להתקיים באופן סדיר אחת לשנתיים בירושלים, בהשתתפות מרצים ואורחים מרחבי הארץ והעולם.

"כנס הציונות הדתית" יסייע ליצירת תרבות דתית חושבת, פתוחה וביקורתית, ויאפשר לחברה הציונית-דתית לחדש את רעיונותיה ואת דרכי פעולתה. הכנס ישמש נקודת מפגש מרכזית לשלל הארגונים הפועלים בחברה הדתית, ויוכל להוליד שיתופי פעולה חדשים והסכמות משמעותיות. מטרתנו לשלב בבניית תוכנית הכנס את כל הארגונים האורתודוקסיים הפועלים לשינוי חברתי, בארץ ובחו"ל, כדי ליצור קול חברתי ברור ומשמעותי, לדון בסוגיות המשמעותיות לכולנו ולהצעיד יחד את החברה הציונית-דתית בישראל לעתיד טוב יותר.

הכנס השנתי של הציונות הדתית ימומן באמצעות דמי ההשתתפות של הבאים לכנס ובעזרת חסויות של מפרסמים. מלבד זאת, אנו זקוקים למימון נוסף   לצורך הפקת הכנס.