כנס 'להאיר פנים' יוצא לדרך!

 

 

 

 

בקיץ 2012 יתקיים
ב'בית הלל' באוניברסיטה העברית בירושלים כנס ייחודי לצעירים וסטודנטים: 'להאיר פנים'. מטרת הכנס היא יצירת שיחה בין יהודים מזרמים שונים (או לא משויכים) לגבי קונפליקטים מרכזים ביהדות ימינו, הקשורים לנושאי יהדות ודמוקרטיה, חברה וכלכלה
ומעמד האישה. הכנס יתבסס על דיון בית-מדרשי מגוּון ועל הצעת כיוונים לפתרונות
משותפים מתוך מקורות היהדות.

בכנס ייוצגו הזרמים חילוני, חרדי, מסורתי מזרחי, ציוני דתי, קונסרבטיבי,
רפורמי
(סדר א"ב, החלוקה היא למטרת הכנס בלבד). הכנס שואף לטפח תרבות
דיון יהודית ברוחו של התנא רבי מאיר, שהיה יודע לומר "על טמא – טהור ומראה לו
פנים, על טהור – טמא ומראה לו פנים" (בבלי עירובין יג ע"ב, ומכאן השם 'להאיר
פנים'
), את היכולת לראות בדבר מסוים גם את היפוכו ולנסות להבין את דעת הזולת,
גם אם אינך שותף/ה לה. לכן, אחד המאפיינים של הכנס הוא שהמשתתפים יְיצגו זרם
ביהדות שאינם חברים בו/מזדהים איתו.

סמינר הכנה לכנס יתקיים ביום רביעי, ט' בסיון (30.5). מטרתו היא להכשיר את המשתתפים לתפקד בכנס כנציגים של הזרמים השונים.
לשם כך יפגשו המשתתפים דמויות מרכזיות מכל זרם וילמדו על העמדות של כל זרם לגבי
הקונפליקטים השונים, תוך לימוד המקורות הקשורים בהם. כמה ימים לאחר סמינר ההכנה תמסר הודעה
לכל משתתף, לגבי הזרם ביהדות אותו ייצג בדיונים בכנס.

בכנס, שיתקיים בי"ג תמוז (יום שלישי, 3.7), יהיו שלושה חלקים:

א. מליאת פתיחה בהשתתפות
דמויות מרכזיות מהזרמים השונים, בה תוצג עמדתם לגבי היהדות.

ב. דיונים
בית מדרשיים בועדות
. בועדות יידונו, במקביל, הנושאים הבאים:

1. יהדות
ודמוקרטיה
: האם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת?

2. חברה
וכלכלה
: האם למדינה אחריות ביצירת מקומות עבודה לאזרחיה?

3. מעמד האישה: האם נשים
יכולות לכהן ברבנות?

סדר העבודה
בדיונים:

I כל נציג ישטח את דעת הזרם שלו לגבי הנושא הנידון, בהנחיית
שני יושבי הראש של כל ועדה.

II הנציגים יקיימו משא ומתן חופשי ביניהם, לגיבוש
כיווני עבודה לועדה.

III 'נמנו וגמרו', ספירת קולות התומכים והמתנגדים,
וניסוח 'הצעת החלטה' משותפת.

 

ג. מליאת סיכום,

בה תוצגנה הצעות ההחלטה כפי שנוסחו בועדות. תוצרים אלה, לצד פרוטוקול 'תלמודי' של הדיונים,
יעובדו ויפורסמו כחודש לאחר הכנס וישמשו כחומרים חינוכיים זמינים לתנועות השונות
בנושאים שיידונו, ואולי אף כקריאת-כיוון לגבי בסיסי הסכמות בעם היהודי.

הרוצים להשתתף כנציגים בכנס מוזמנים לפנות לבית הלל: 02-5817714 (סיגל)