כשהציונות הדתית פגשה את החסידות

 

 הרצאה : פרופ' חביבה פדיה: 'החוויה המיסטית של הבעש"ט ותלמידיו'
ד"ר צבי מרק -' מגילת הסתרים: חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב'

 הרב דב זינגר: 'מגמות חסידיות בקרב צעירי הציונות הדתית'

סדר ט"ו בשבט בהנחיית הרב דב זינגר