not memberg

הפעולה הדתית אינה מתמצה במחשבה בלבד. יציאתה של הנפש אל החומר, אל העולם המוחשי, מתבטאת בתפילה – נושא הגיליון שלפניכם – אך גם בסדרה של מעשים נוספים, בין אם מדובר בציוויים דתיים מפורשים או במשתמעים. לכן, יש צורך בעיצובו של המרחב האנושי ככזה המאפשר לנפש לפעול בתוכו.

מרחב עיצוב כזה מצוי ביחסי הדת והמדינה, וכחלק מרכזי מהם – בצורה שבה ניתנים שירותי הדת מטעם המדינה. נראה שאין חולק היום על הכישלון היחסי של שירותי הדת במדינת ישראל. קבוצה משמעותית מן הציבור נאבקת בהם וקבוצות אחרות משתמשות בשירותים אלו תוך השלמה לא מלאה עם הקלקולים שבהם, או באמצעות פיתוח נתיבים עצמאיים לאספקת שירותים אלו.

תנועת 'נאמני תורה ועבודה' העלתה בשנים האחרונות הצעה לשינוי שירותי הדת במדינת ישראל, בדמות המודל הקהילתי שהגה חברנו ד"ר הדר ליפשיץ. לפי מודל זה, יוסדרו רוב שירותי הדת במסגרת קהילתית, שהיא זו אשר תנחה את מתן השירותים גם ברמה הארצית באמצעות אגדי קהילות. מודל שאפתני זה דורש הקמה וביסוס של קהילות, ואתגר עיקרי בו הוא שילוב הציבור היהודי, על גווניו השונים, בקהילות אלו. חלק מהרעיונות שבו, כמו הצורך בביסוס הנהגה קהילתית, כבר הפכו למקובלים בשיח הפוליטי והמעשי ונשמעים גם מצד גורמים נוספים.

כהכנה לחזון הקהילתי המלא וכדי ליצור קשר ישיר בין ההנהגה הרבנית לציבור, מגבשת תנועת 'נאמני תורה ועבודה' בחודשים האחרונים הצעה לדרך חלופית לבחירתם של רבני מדינת ישראל ולמינוים.

לפי הצעה זו, יבוטלו משרות רבני הערים, ואת ההכרעות שמקבלים רבני הערים יקבלו רבני השכונות – ובהמשך, הקהילות, באמצעות ועד רבנים אזורי או עירוני. רבני השכונות ייבחרו על-ידי כלל הציבור באזורם ותקופת כהונתם תהיה קצובה. הרבנים השכונתיים-הקהילתיים הללו יהיו גם אלו אשר ינווטו את ההנהגה ההלכתית של שירותי הדת בישראל, הלא היא הרבנות הראשית, במקום גוף בוחר פוליטי ומצומצם.

מודל זה, שאפשר לכנותו בשם רבנות אזורית-ישראלית-דמוקרטית, יוביל, לדעתנו, לקשר אמיץ יותר בין הציבור היהודי ובין הנהגתו הרבנית ויעודד רבנות הקשובה לצרכי כל העם.

אחד מהיתרונות של הצעה זו היא העובדה שהיא כוללת בתהליך הבחירה גם קבוצות מן הציבור אשר לא היו שותפות בו עד כה בצורה פעילה. אדם הבוחר רב ומעורב בתהליך הבחירה שלו יוכל לפנות אליו ביתר קלות  באשר  לצרכיו הרוחניים והדתיים השונים. בצורה זו יחוזק הקשר בין הרב לציבור שהוא משרת ומנהיג.

ברור כי הליך בחירה דמוקרטי יכול להיות מאתגר וקשה. נדרש כי הכללים להסדרת ההתמודדות יהיו נוקשים באופן שישמור על כבוד המתמודדים (והמתמודדות, בתקווה) ולא יעניק יתרון לבעלי יכולת כספית. עם זאת, אנו סבורים כי ברעיון הדמוקרטי טמונה הבטחה גדולה, המחזירה לשורשיה את ההנהגה הרוחנית בעם ישראל, אשר צמחה תמיד מהציבור עצמו ולא הוטלה עליו מלמעלה. יש במודל זה גם שילוב אמתי ולא מעושה בין האידאלים הרוחניים והדתיים שלנו ובין העקרונות הדמוקרטיים שלנו. תורה ועבודה במובן העמוק של המילה.

בהובלתו של ראש פרויקט דת ומדינה בתנועה, ד"ר שוקי פרידמן, אנו מנסים לגבש בימים אלו את המודל ולקדמו לחקיקה בפועל. נשמח אם תקדישו דקה לרעיון ותחשבו כיצד גם אתם יכולים לקדמו – בהפצתו בקרב חבריכם, בדיונים ובכתיבה עליו.

שלכם,

חנן