not memberg

דבר העורך

אמר רב יהודה אמר רב:

שלשה צריכים רחמים – מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב.

מלך טוב, דכתיב "פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד ה'" (משלי כא א);

שנה טובה, דכתיב "תָּמִיד עֵינֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּהּ מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה" (דברים יא יב);

חלום טוב, דכתיב "וְתַחֲלִימֵנִי וְהַחֲיֵנִי" (ישעיהו לח טז).

                                                [בבלי ברכות נה, ע"א]

דעות 39 נפתח בראיון ראשון מאת יעל רוזנמן עם חברי פורום "תַּקָנָה" לטיפול ומניעה של הטרדות מיניות בציבור הדתי מצד בעלי מרות; יעל לוין מפרסמת כאן "תפילה לאישה שנאנסה" בניסיון חלוצי להעניק ביטוי ליתורגי לרגשותיהן האיומים של פגועות תקיפה מינית; וזאב שביידל מרחיב את הדיון בשיח המיניות בחברה הדתית בהתייחסו לראיון שפורסם בגיליון הקודם עם המטפל הדתי דרור זנדמן.

עוד בגיליון: ד"ר משה מאיר בוחן את דימויה של תנועת "נאמני תורה ועבודה" כתנועת ביקורת, ולאור זאת מעורר שאלות לגבי תפקידיה ועתידה; פרופ' צבי זוהר כותב על תפיסתם ההלכתית של רבנים השוללים את יהדותו של גר שלא קיים מצוות בין אדם למקום; פרופ' נחם אילן קורא בספרו של חיים סבתו "בואי הרוח" ומתעכב על ההתבוננות הביקורתית שהספר מציע ביהדות, בציונות ובישראליות; דוד שפרבר סוקר יצירות, תצוגות ומיצגים אמנותיים שיש להם זיקה לעולם בית המדרש וללימוד התורה המסורתי; ואיתי מרינברג-מיליקובסקי נפרד מישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים שנסגרה במוצאי יום הכיפורים.

         

עם סיום תפקידי כעורך העיתון אני מבקש לברך את קוראי דעות בברכת שנה טובה ומוצלחת, שנת חדווה ושלום. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל חבריי וחברותיי במערכת דעות: יעל, חנן, יקיר, משה, שרגא, יונתן, יאיר, יעל, נֹח, חגית, מילי ודנה, על חברתכם הנעימה ועל מסירותכם הנדיבה. דרך צלחה לנשארים ולעוזבים. ברכת דרך צלחה לעורך החדש, עמרי שאשא.

                                                                                                בברכה,

                                                                                                            אבישי בר-אשר