המשפט העברי בישראל: הטמעה, הפרדה או דו־שיח? / בנימין פורת (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

כבר לפני מאה שנה ביקשו אנשי דור התחייה להחיות את המשפט העברי כמקור יניקה מרכזי למשפט הישראלי המתהווה. המשפט העברי אמנם השפיע במידה מסוימת על המערכת המשפטית בארץ, אך לא מספיק. הגיע הזמן להציב מודל של דו־שיח מחייב בין המשפט הישראלי והמשפט העברי, שעשוי להיות מפרה ומעשיר אף אם תוצאותיו אינן ידועות מראש