אקטיביזם שיפוטי: ההיית או חלמנו חלום? / אביעד הכהן (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

בניגוד למוסכמה הרווחת בשנים האחרונות, המציאות מראה ש'האקטיביזם השיפוטי' בארץ לא עלה בשנים האחרונות. בהשוואה לשנותיה הראשונות של המדינה, ולנעשה במדינות אחרות בעולם, בית המשפט העליון הוא יחסית זהיר ושמרן. ואם כך המצב בכלל תחומי המשפט, בנושאי דת ומדינה נזהר בג"ץ שבעתיים