דת וחילון בעידן פוסטמודרני: היבטים פוליטיים ותיאולוגיים / תמר רוס (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

שקיעתה של תזת החילון מובילה אנשי רוח ברחבי העולם לתור אחר אתוס המטשטש את ההבחנה החדה בין הדתיות והחילוניות. בהקשר הישראלי, מגמה חדשה ומעניינת – שעם מייצגיה נמנים הרב שג"ר והרב פרומן – מבקשת לאמץ את ההוויה הדתית והחילונית כשתי מערכות טוטליות, ללא ניסיון למדר או ליישב ביניהן. התפיסה ההיברידית של דת וחילון משליכה לא רק על יחסי דת ומדינה, אלא גם על עולמו של המאמין הדתי