החוט המשולש / יאיר שלג (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

את כל תולדות הציונות הדתית ניתן לסקור כתולדות המתח שבין שלושה קטבים: הדתי, הלאומי והליברלי. בכך היא משמשת למעשה מיקרוקוסמוס לקיום היהודי המודרני כולו, בצורה השאפתנית ביותר שלו. לפיכך, תחום הפעילות המרכזי שאמור לאפיין את הציונות הדתית הוא עיצוב האיזון המתבקש בין שלושת הקטבים הללו. זניחת תחום זה היא מעילה בייעודה ההיסטורי של הציונות הדתית