טיפוח זהות ציונית־דתית: אתגרים ודרכי התמודדות / יונה גודמן (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

"נדמה שלכולנו יש שיעורי בית. הנטייה של יותר ויותר צעירים לטפח זהות אישית פתוחה, ולאו דווקא ציונית־דתית, היא כר להתבוננות ולהתמודדות עבור כולנו. התבוננות זו עשויה להוביל אותנו לעמדה רכה יותר ביחס למערכת החינוך, מתוך הבנה של מורכבות המציאות שבתוכה פועלים מוסדות חינוך מצד אחד, ומתוך הבנה טובה יותר של שאיפותיהן של קבוצות הורים אחרות מצד שני". שתי דילמות חינוכיות־ערכיות, והשלכותיהן על היכולת לעצב חינוך ציוני־דתי משותף ועל התודעה הנצרכת לשם כך