not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

ניהול בית ספר לחינוך מיוחד הוא אתגר. בימי הקורונה, האתגר הזה מועצם והופך להיות סערה בלב ים. יומן מסע שנע בין ימים של בהירות ללילות של חרדה, בין רגעי הידיעה לחוסר הוודאות, בין רגעי החושך לאור שמפציע.