not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

בזמן משבר הקורונה הרבנות הראשית היתה יכולה להפוך להנהגה תומכת, יציבה ומובילה, ששומרת על חיי האזרחים. במקום זאת, היא קיבלה החלטות מבלבלות, שלא תאמו את מצב החירום וסיכנו את בריאות הציבור. למרות הביקורת הקשה על הרבנות הראשית, בשירותי הדת המקומיים היו גם נקודות אור.