המטרה: מיגור הגזענות הממסדית / אווקה זנה ואסתר ביסוור־רז (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

הגזענות שיוצאי אתיופיה חוו וחווים כיום מעלה בפנינו שאלות מהותיות לגבי אופי החברה והמדינה: האם זוהי חברת המופת עליה חלמנו? האם זו דרכה של היהדות? האם ביכולתנו להתבונן באומץ בעצמנו, לבחון את התפיסות שלנו ולהשתנות?