ומה מורים אנו לילדינו בבתי הספר? / נעמי עיני (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

"חיים תוססים, ערכי יסוד, ארון ספרים עשיר, חשיבה ביקורתית, כבוד לזולת ושאלות – זאת אבקש שנציע לתלמידינו. וההכשרה החינוכית – היא תתמקד בפיתוח אומץ לב, תחושת מסוגלות עצמית, חוסן נפשי ותשוקה לפעול בעולם ולחפש אחר תשובות". על בית הספר כשדה האימונים של החיים