חילוניות: העגלה שהתרוקנה / עומרי בן דור (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

הניסיון של הוגים חילונים להעניק תוכן פוזיטיבי לחילוניות אינו אלא שיבה לנרטיבים הגדולים של המודרנה: קִדמה, השכלה ונאורות. המציאות הפוסטמודרנית – שחושפת את מעמדם הרעוע של הנרטיבים המודרניסטיים ואת יחסי הכוח שבתשתיתם – חותרת תחת הניסיון הזה, וכך ההגדרה 'חילוני' מתרוקנת מתוכן