כפינו ברגבי אדמתה / איתמר חייקין (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

בעבר היה העיסוק בחקלאות פסגת השאיפות של הציונות, ואילו כיום ירד קרנה. עבודת האדמה, שהייתה מענה ל'תלוש' של תחילת המאה העשרים, יכולה להיות מענה לתלישות של תחילת המאה ה־21. על עתיד החקלאות ככלי חינוכי