not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

כשהפרחים המרשימים שעל גבעולי הדלעת נבלו לפני שהפכו לפרחים, אמה של יובי תשומה־כץ לא הבינה מדוע זה קרה. שיחה על מאביקים, על ריסוס, על היעלמות הדבורים ועל שאר בעיות סביבתיות, הביאה אותה לוותר על שימוש בכלים חד־פעמיים. כשהידע נמצא כחוויה