לצאת מן הקיבעון / אריאל פיקאר
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

 

 

ד"ר אריאל פיקאר הוא המנהל החינוכי של 'תכנית בארי' ועמית מחקר במכון שלום הרטמן