not memberg

 

 

 

 

מהיעלמות לריקוד

הגוף בשירה העברית המתחדשת

 

שלומית נאור

 

שלומית נאור היא סמנכ"ל "מליץ", עמותה העוסקת בחינוך יהודי.

בימים אלו היא מסיימת תואר שני בכתיבה יוצרת במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון.

 

מקומו של הגוף בעמידה מול האל בא לידי ביטוי בשירה האמונית שנכתבה בעבר, וכן בזו המתחדשת כיום. בעוד שזלדה בחרה להעלים את עצמה ואת גופה במפגש עם האל, נעמה שקד וסיון הר-שפי מבקשות להנכיח אותו דווקא

 

 

"יותר גוף יותר כתיבה"

הלן סיסקו, "צחוקה של המדוזה"

בשירה האמונית קיימות באופן אימננטי כמיהה וחתירה לקראת מפגש בלתי מתוּוך עם האל. בדברים שלהלן אבקש לבדוק דרכי התמודדות שונות במפגש עם האל, המוצעות בשיריהן של שלוש משוררות דתיות: זלדה מחד, ונעמה שקד וסיון הר-שפי מאידך. האופן שבו כל משוררת בוחרת להתמודד עם הגילוי האלוהי קשור לתפיסת הגוף שלה ולראייתו כנוכח או כנעדר מול האל. קיימות זיקות רבות בין זלדה לשקד והר-שפי, אך בעוד שהראשונה מתמודדת עם העמידה מול האל בעזרת מנגנון של היטמעות או היעלמות, שתי האחרונות בוחרות בדרכים אחרות; הראשונה בוחרת במחול והשנייה בציווי.

נדנדה עם האל

הגוף נוכח בשירה עוד מימי התנ"ך – מספר תהילים ושיר השירים, דרך משוררי ימי הביניים ועד לימינו. הרי קשה לכתוב "אני" בלי להתייחס לאדם קונקרטי בעל גוף, וכל שירה הבאה לחקות או לשנות את העולם תדון גם ברצונות, בתשוקות ובחוויות שונות שרבות מהן קשורות לגוף. אפשר כמובן לכתוב ולדבר על הגוף גם בלי להשתמש בכינוי גוף (את, אני, היא וכו'), או לנקוט לשון פיגורטיבית.

אך ההתייחסות לגוף עשויה להתבטא בדרכים רבות ושונות: באיזו שפה פואטית ובאילו כלים ידובר על הגוף? האם הוא יוזכר ברמזים או דווקא בשפה גלויה ומנכיחה? האם יהיה שימוש נרחב באותה לשון פיגורטיבית הנחשבת לנשית יותר, או שמא במטפורות המעמיסות ודוחקות שדות סמנטיים, ונחשבות לכלי גברי בשירה? כיצד הגוף נקשר לחוויה הרוחנית של המפגש עם אלוהים?

בשירה "אני ציפור מתה" פותחת זלדה בגוף ראשון ומציבה את אחת משורות הפתיחה המטלטלות ביותר בשירה העברית. השיר עוסק בציפור השבה לתחייה, וכפי שמעירה חמוטל צמיר[1], זהו שיר ארס-פואטי הדן בהתעוררות כוחות היצירה. השיר נפתח בשורות קצרות ועצובות במהלך הפורט על מנעדים רחבים של הנפש:

אֲנִי צִפּוֹר מֵתָה,

צִפּוֹר אַחַת שֱמֵּתָה.

צִפּוֹר עוֹטָה מְעִיל אָפֹר.

בְּלֶכְתִי, לֵץ מַפְטִיר לְעֻמָּתִי.

הדוברת מדמה עצמה לציפור, המסמלת את השירה, החופש והיצירה; אך זו ציפור מתה, חסרת חיות ונטולת כוחות יצירה. בשורה השלישית אנו מגלים כי זו אינה סתם ציפור, אלא ציפור עם מעיל. המעיל בוודאי אינו לקוח מעולמה של הציפור אלא מעולמה-ארונה של הדוברת; הוא הפריט המשותף לשתיהן ומסמן גוף פיזי הלובש אותו. זו אינה ציפור סמלית; זו ציפור בגוף ראשון, בעלת גוף, ובעלת מעיל. איננו יודעים מה אומר לה הלץ בשורה הרביעית, אך התחושה שעולה היא שעלבון מזלזל או לועג מוטח בה. התחושה שהדוברת מקטינה את מקומה מתחזקת לאור האלוזיה לספר תהילים: "כל רואי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש" (תהילים, כ"ב ז'). תיאור הציפור המתה הנתונה ללעג אינו מותיר בנו רושם של כוחות יצירה וחופש כלל.

אך בהמשך מתחולל מהפך באותה ציפור בעלת מעיל וגוף:

פֶּתַע אֲפָפַתְנִי שְתִיקָתְךָ –

חַי עוֹלָמִים,

בְּשוּק שוֹקֵק עוֹף מֵת יָשִיר –

רַק אַתָּה קַיָם.

בְּשוּק שוֹקֵק מְדַדָּה צִפוֹר עִם שִיר

נִסְתָּר

הציפור חווה התגלות אלוהית המטביעה בה את ההכרה בנצחיות האל, שבניגוד לאותה ציפור – חי לעולמים ובכל העולמות. האוקסימורון העדין "אפפתני שתיקתך" מתאר את רגע ההתגלות ("וכל העם רואים את הקולות"), ואנו חשים את השתיקה הנובעת מהמפגש עם האל – שתיקה המעידה על חזרה לחיים.  כאן גם מופיעה השורה המרכזית בשיר, שבה מוחלפת הציפור המתה בעוף מת. עוף מצטייר כדבר נמוך וגס יותר מן הציפור, שיש בה עידון והיא מעין עוף "מיוחס" שאינו מיועד לאכילה. הפיכתה לסחורה מתכלה בעולם כלכלי – השוק השוקק – מעידה על הידרדרות נוספת במעמדה.

בהחלפת הציפור בעוף טמון עוד חילוף: לעומת הציפור הנקבית, העוף הוא זכרי. ואכן, בשורה הזו בדיוק הדוברת נעלמת: היא איננה ציפור-אישה בעלת מעיל וגוף, אלא עוף מדדה בשוק שוקק המכיר בקיום הבלעדי של האל. במעבר מגוף ראשון לגוף שלישי מתרחקת הדוברת מעצמה בד בבד עם הידבקות וההטמעות באל, תוך חיזוקו ואשרור קיומו. זלדה מציבה מעין נדנדה עם האל, שבה מיקומו של האחד שולל בהכרח את מיקומו של האחר באותו המקום. באופן פרדוקסלי, היא יכולה לשיר רק כעוף מת.

בשורה האחרונה בשיר שוב מוצגת הציפור, אך בשני שינויים משמעותיים: ציפור זו אינה מתה ויש לה שיר, ונוסף לכך, היא מוצגת בנפרד מהדוברת – הציפור כבר אינה "אני". הדוברת בשיר צופה בה מבחוץ, מרוקנת מהמפגש עם האל; קיומה בתור סובייקט עצמאי אינו אפשרי יותר. הרגע המיסטי של האיחוד עם האל מוביל לשתי תוצאות סותרות ומשלימות כאחד: הוא כרוך בהתבטלות האני (הפיכתה של הציפור המתה לעוף מת וההיעלמות מאחורי הצורה הזכרית והגוף השלישי), אך הוא גם מה שמשיבה לחיים. דרך איבוד הגוף-המעיל והזיהוי הנשי נוצר שיר נסתר שספק אם הוא נשמע בעולם.

קירבה מחודשת

בשנת 1994 התקבצה חבורה של משוררים צעירים בוגרי ישיבות ואולפנות, חלקם תושבי יהודה ושומרון, שהביאו ללב העשייה הספרותית שפה שירית אחרת, ובמסגרת זו פרסמו את כתב העת "משיב הרוח". באתר האינטרנט של כתב העת מצוין כי "המטרה בראש ובראשונה הייתה להקים במה איכותית לשירה העברית, לאחר שחשנו כי לא היה במפה התרבותית בישראל דאז מקום או גוף (ההדגשה שלי – ש"נ) שיכולים היו להוביל את החוויה הישראלית לגווניה בזיקה לחוויה ולמסורות היהודיות, או בקיצור – להשיב את הרוח!". בין המשוררים והעורכים המרכזיים נמנים נעמה שקד, שמואל קליין, יורם ניסנוביץ, אליעז כהן, נחום פצ'ניק ואבישר הר-שפי.

בהיסטוריוגרפיה של השירה העברית ישנם חוקרים כמו אריאל הירשפלד, המתנגדים לאבחנה כי שירה אמונית היא תופעה חדשה שהחלה ב"משיב הרוח" ופועלו, ורואים את מפעלם השירי כחלק משושלת המסירה – מביאליק ואסתר ראב דרך זלדה, ט. כרמי, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ, יונה וולך, י"צ רימון, אדמיאל קוסמן, יונדב קפלון ועוד טובים ורבים. בעיניי, המייחד את החבורה הזו הוא הרצון לראות בכתיבת השירה וקריאתה כלי לעבודה פנימית ולעבודת ה'. שירתם מבטאת חתירה בלתי פוסקת להשיב אל מרכז החיים הדתיים התנסות חווייתית קיומית. השירה מלווה בהבעה אישית מובהקת ובביטוי יהודי לחוויות רוחניות מתרבויות אחרות; מעין ארוס ורליגיוזיות השלובים זה בזה. בחבורת "משיב הרוח" קיים רצון עז להשיב את הרוח לא רק לספרות העברית ולרפובליקה הספרותית החוצה, אלא גם לתוך בתי המדרש וליצירה הדתית פנימה. פעמים רבות גם הגוף על גילויו השונים נרתם לעבודת ה' בשירה האמונית המתחדשת – דרכו נגלה חסד האל ודרך בדידותו מועצם הרצון לגאולה.

בניגוד לזלדה, המעלימה את עצמה דרך המפגש עם אלוהים, סיון הר-שפי ונעמה שקד מנכיחות את קיומן, וכל אחת בקולה הייחודי מתארת קשר אינטימי וקרוב עם אלוהים, קשר המובע דרך הגוף הנשי.

שלג / סיון הר-שפי

בְּעֶרֶב שַׁבָּת

רִחֲפָה וְיָרְדָה אֶל הָעוֹלָם

מִטְפַּחַת שֶלֶג יְפֵהפִיָּה

וְאָחַזְתִּי בְּקָצֶהָ הָאֶחָד

וֵאלֹהִים בַּקָּצֶה הַשֵּׁנִי

וְהָיִינוּ שְׁנֵינוּ רוֹקְדִים

בִּצְמַרְמֹרֶת רִחוּק וְקִרְבָה

בִּסְחַרְחֹרֶת שִׂמְחָה

שֶׁל אַהֲבָתֵנוּ הַפִּתְאוֹמִית.

בשיר פשוט זה מציירת הדוברת תמונה של התגלות אלוהית אינטימית. זמן ההתגלות, ערב שבת, הוא זמן ניסי – במשנה בפרקי אבות (פרק ה', משנה ו') נאמר כי "עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת וְאֵלּו הֵן: פִּי הָאָרֶץ, וּפִי הַבְּאֵר, וּפִי הָאָתוֹן, וְהַקֶּשֶׁת, וְהַמָּן, וְהַמַּטֶּה, וְהַשָּׁמִיר, וְהַכְּתָב, וְהַמִּכְתָּב, וְהַלּוּחוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף הַמַּזִּיקִין, וקְבוּרָתוֹ שֶׁל משֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ….". ניסים אלו נבראו ביום השישי לבריאת העולם ועתידים הם להתגלות כשיהיה בהם צורך. באותו זמן, ערב שבת, מתרחש עוד משהו: מטפחת שלג יפיפייה מרחפת ויורדת אל העולם – אלוזיה לרוח אלוהים המרחפת על פני המים בזמן הקמאי טרום בריאת העולם. השלג מדומה למטפחת, המקושרת לעולם הנשי; מטפחת שלג זו היא הכלי המאפשר לדוברת ולאלוהים לחולל ביחד. התמונה העולה מזכירה את ה"מצווה טאנץ", שבו הכלה רוקדת עם אבי החתן או עם האדמו"ר, כאשר שניהם אוחזים במטפחת. הר-שפי מבקשת להיות שותפה לאל במעשה הריקוד, המסמל את החוויה הדתית המתעוררת בה לנוכח השלג היורד. כפי שהדוברת מיטיבה לתאר בשיר, הריקוד הוא "צמרמורת ריחוק וקִרבה" – צמרמורת המורגשת בגוף ומעידה על התרגשות, על פחד ועל שמחה. האהבה הפתאומית הנה משותפת והדדית, ומתרחשת כביכול בנקודה אחת בזמן (בערב שבת, עם רדת השלג), אך הופכת לחוויה מטפיזית-דתית של תחושת קִרבה, של מערכת יחסים משותפת עם האל, ומשום כך – היא פתאומית לעד.

באופן שבו הר-שפי מתארת את קרבתה לאלוהים היא מנסחת מחדש אפשרות הבעה של קירבה אינטימית עם האל המותרת לאשה. באוזניי מהדהדות שורות של אסתר ראב שנכתבו בשנת 1979 בשירה "אני רק גלגול": "אני פרח כוהנים / על מדרגות ההר בירושלים", וכל מה שאותה בת כהן עושה הוא "ואלה הם חיי- / נזירה בודדה- / מורטת מנורות קדש- / בעשבי הרים ואפר מדורות". ראב מתריסה נגד הסדר הפטרנליסטי שאינו רק גברי אלא גם כוהני, ומשום כך היא מודרת פעמיים ונמנע ממנה לשמש בקודש ולהתקרב אל האלוהים.

גם נעמה שקד אינה צריכה להתקרב לאלוהים או לבית המקדש. היא אינה מחכה להתגלות אלא פונה לאל ישירות, ספק בתחינה ספק בציווי, ומבקשת ממנו ברכה:

בָּרֵךְ אֲדֹנָי אֶת לַחְמִי

הַגּוּף הַחַם

בָּרֵךְ אֶת עוֹר פָּנַי נָהָר רוֹעֵד

רֵיחַ אִישׁ עוֹבֵר בָּהֶן

בָּרֵך אֲדֹנָי קוֹל הֲמוֹנָהּ שֶׁל עִיר סוֹבֵב הוֹלֵךְ וְלֹא נִשְׁמָע

קוֹלָהּ שֶׁל אַהֲבָה בְּשָׁעָה שֶׁיּוֹצֵאת מִן הַגּוּף

שקד מבקשת ברכה על הלחם. אין זה הלחם הנוצרי שעליו מבקשת יונה וולך: "הרוח אוהבת אותי. / וגם הגשם. הלחם לעומת זאת / הוא מוצר לאהבה / מתפלצת מאהבה". התקבולת מייצרת זיהוי בין הדוברת ובין הלחם, ומכאן ההתפלצות/הפיצול, שכן האהבה ללחם היא אכילתו, והדוברת-הלחם אכן מתפצלת, נחתכת ומתפרקת לחתיכות. הקונוטציות הנוצריות מזהות את הדוברת עם הלחם הקדוש – כלומר כגופו של ישו – מוצר לאהבה, כפי שמעירה חמוטל צמיר בספרה. אך לחמהּ של שקד הוא לחם אחר, המתייחס באלוזיה לפסוקים מספר שמות (פרק כ"ג, פס' כה-כו): "ועבדתם את ה' אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך. לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימי חייך אמלא". נעמה שקד מבקשת על הגוף, על עור הפנים הרועד בקרבת גבר, על קול המונה של עיר ועל קולה של אהבה – קולות מופלאים ההולכים מסוף העולם ועד סופו. במעין תיקון ל"תפילין" של יונה וולך, שקד מחזירה את השיח המיני ואת הגוף הנשי, על מלוא תשוקותיו ופחדיו אל אלוהים, ומבקשת את ברכתו.


[1] ח' צמיר, "בשם הנוף: לאומיות, מגדר וסובייקטיביות בשירה הישראלית בשנות החמישים והשישים".