not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

  גברים ונשים עברו במלחמה הזו טראומה שלא תיאמן, והבעיה היא שרבים מהם עברו אותה בנפרד. התפקיד שלנו כחברה וכקהילה הוא לעזור להם – ביחד ובנפרד – לשוב לחיים זה לא מאמר, זו רשימה. רשימה שבה אני רוצה לשתף אתכם, הקוראים והקוראות, במחשבות שיש לי על ה'נשים' וה'גברים' בזמן המלחמה ואחריה. זוהי רשימה סטטיסטית, זאת […]