נישואי תערובת באירופה / יחיאל וסרמן (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

שיעור ההתבוללות ונישואי התערובת משתנה בין המדינות השונות באירופה, והוא מושפע משני גורמים עיקריים: מידת יכולת ההתערות של היהודים בחברה הכללית בשל המציאות השונה במדינות השונות, ועוצמת הזהות היהודית של הנוער. על הגורם הראשון לרוב לא נוכל להשפיע, ולפיכך דרך הפעולה המתבקשת היא חיזוק הזהות היהודית, באמצעות חינוך ופעילות קהילתית