not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

בספר שיצא בשנה האחרונה, מואר מחדש סודם של סיפורי ר' נחמן מברסלב, הזוכים להתייחסות מיוחדת בשנים האחרונות. הגיבורים והאנטי-גיבורים, העולמות העלומים והרחוקים – מתגלים כמורי דרכים ונתיבים אל מעבר למציאות הגלויה בה אנו חיים. הרצל חקק סוקר את קובץ המאמרים על סיפורי ר' נחמן מתוך מבט על הרלוונטיות הרבה שלהם לדור שלנו