not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

הציונות המסורתית לא מעוניינת להתנסח ומתנגדת להפיכתה לאידיאולוגיה כתובה. היא מתעקשת להישאר בגדר "תורה שבעל־פה" שעוברת מדור לדור בחכמת לב בלתי כתובה. הציונות המסורתית-ספרדית לא מגיעה מן הים ולא מבוססת על שבר. להפך: היא מציעה השלמה חשובה בין הזהות היהודית לישראלית, ורואה את הציונות כחוליה בשרשרת המסורת היהודית וכחלק אינטגרלי של המרחב המזרח תיכוני.אופיר טובול הוא משפטן, איש תקשורת ומייסד תנועת ״תור הזהב״. הוא חי על ציר תל אביב-ירושלים-אשדוד ועוסק בקידום יהדות מחברת ברוח המסורתיות הספרדית.