שניים מילדי התאבדו, ואני שורדת? / אסתר אלכסנדר (למנויים בלבד)
 רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

"בכל מקום שאנחנו מזכירים את בנינו, אנחנו מוסיפים דברי ביקורת ושלילה על דרך מותם, וזה קשה. אין לך אפשרות להתמסר לזיכרון בגלל שהכול נעשה מורכב ורגיש. אתה עסוק המון במותר ואסור, ברצון לזכור מול החשש לפגוע, ואיך מתאים לנהוג". כך כותבת אסתר על המורכבות שבזיכרון. עמית ויותם, שניים מילדיהם של אסתר וגיל, התאבדו. למרות הקושי העצום, הם בוחרים  להתיר את קשר השתיקה ולדבר, כדי להושיט יד, כדי למנוע את ההתאבדות הבאה.