not memberg

תגובה למאמרו של רן חורי: 'גבר הולך לאיבוד: על גברים ואי שיוויון מגדרי' דעות 59

ריקי שפירא

עו"ד ריקי שפירא היא היועצת המשפטית של "'קולך"

במאמרו בגיליון 'דעות' 59, הציג רן חורי את האפליה הקיימת כלפי גברים גרושים בכל הנוגע ל'חזקת הגיל הרך'. לטענתו, השוויון המגדרי אסור לו שידלג על נושא המשמורת של הילדים, שבו קיימת הטיה מובנית לטובת האישה. ריקי שפירא-רוזנברג מבקשת להזכיר את תמונת המצב הכללית, שבה עיקר האפליה במערכת בתי-הדין מכוונת כנגד נשים; במציאות קשה זו, ביטולה של 'חזקת הגיל הרך' יהיה עוול בעל השלכות העלולות להחמיר את מצבן של הנשים