not memberg

 

עמודים – דעות
תנועה בתנועה – ניסן תשס"ב

הקיבוץ הדתי תש"ע – 2010: בעקבות הדיון בתקציב הפעולות לשנת 2002 (עליו דווח בגליון עמודים הקודם) הקדישה המזכ"פ דיון לשאלה כיצד תראה התנועה בעתיד הלא כל כך רחוק, זאת מתוך הבנה שפעולותינו בהווה הינן פרוזדור לאותו עתיד. לא היה זה דיון מדעי – עתידני, אלא הערכות של הפעילים לגבי כיווני ההתפתחות המסתמנים כעת. נראה לנו שבעתיד הניתן לצפיה נהיה יותר שונים זה מזה, כמה קיבוצים יהיו יותר מופרטים, חלק מאיתנו שיגורו בישובים – שכונות יתקשו לשמר את הערכים המשותפים ולהגשים אותם. יגבר הקושי לגייס פעילים. עם זאת יש להניח שרבים ימשיכו לקיים אורח חיים שיתופי ושוויוני, תוך שמירה על רמת ערבות הדדית גבוהה. מה יהיה המכנה המשותף? מה יעשה אותנו תנועה? הסכמנו שהמשימתיות ברמה הלאומית והשאיפה לתרום לחברה הסובבת בתחומים שביכולתנו להיות מיוחדים, זה מה שיאפיין את הקבוץ הדתי בעתיד ושעלינו לשאוף להוות מוקד להשפעה במעגלי הציונות הדתית המתונה השואפת לא להיסחף לשוליים. יש להבנה זו משמעות רבה לגבי מעשינו כעת ולדגשים בעבודתנו היום יומית, למשל בהקצאת משאבים למוסדותינו (הישיבות, המדרשות ומרכז הרצוג) ובכל פעילותנו המקרינה החוצה. כתוצאה ישירה ממסקנות אלו חזרנו ליזמה, שהוזנחה עד כה, לחזק קשרים עם המושבים השיתופיים והאחרים, במטרה להרחיב את הבסיס הציבורי לפעילות. ועוד, כפי שדווחנו לא מכבר, נחזור למעורבות יותר פעילה בכפרי עלית הנוער שחלקנו בהקמתם היה גדול.
משימתיות:
בשנה שעברה החליף כנס "עדה" את "כנס לביא". הארגון האמריקאי "עדה" של יהודים "מודרן אורטודוקס", אירגן, תוך שיתוף פעולה אתנו, כנס רב משתתפים בירושלים, בחג הסוכות האחרון.
הקשרים שנוצרו לקראת אותו כנס נמשכים ואנו מתכננים כנס נוסף בחג הסוכות הבא, אי"ה . דיברנו אתם על פעולות נוספות שעדיין לא התגבשו לרעיונות ביצוע.
"חברים מקשיבים" הוא פורום אנשי חינוך מהתנועות הקיבוציות ומישובי יש"ע, המקיימים מפגשי הידברות סדירים כבר יותר משש שנים. הקבוצה עומדת להיפגש שוב, במשך יומיים, למחרת חג שביעי של הפסח.
"בסוד רוח" הוא שמו של מפגש צעירים ללימוד נושאים ביהדות, היזום על ידי הקיבוץ הארצי (השומר הצעיר), שאנו נוטלים בו חלק, ובו משתתפים גם תלמידי מוסדותינו. המפגש הבא יתקיים אי"ה אחרי חג השבועות ועוד נדווח עליו.
הכנה לגיור: כידוע, אנו מעורבים בצורות שונות בהכנת עולים "זקוקי גיור", לקראת עמידתם לפני בי"ד לגיור. אם זה באולפנים, אם בקייטנות ואם בארוח קבוצות או בודדים. רבים יתארחו בקיבוצים בליל הסדר. בחודשים הבאים יתקיימו בשבעה קיבוצים סמינרים מרוכזים לצעירי סל"ה ולחיילים העוברים קורסים ביהדות במסגרת הצבא. בקיץ יערכו אי"ה קייטנות לזהות יהודית, למתחילים וגם לבוגרי התכניות הללו מהשנתיים הקודמות. כדאי לציין שלפעולות אלו אנו מגייסים שותפים מההתיישבות הדתית.
אנו ממשיכים לבדוק אפשרויות שונות לקלוט כיתות נעל"ה, מצרפת או מאמל"ט, בבי"ס שק"ד בשדה אליהו או בקיבוצי גוש עציון. גם תכנית בית ראשון במולדת יצאה לדרך וכבר נוצרו כמה קשרים בין קבוצים ומשפחות עולים מתעניינות.
המזכירות הפעילה החליטה להכיר בשליחותה של תחיה תמרי (שד"א) לפיקוח על האולפנים ללימודי עברית ברוסיה, כמשימה תנועתית הזכאית לימי פעולה ציבורית.
מח' החינוך עסוקה מאוד בקידום סניפי בני עקיבא בקיבוצים. הארוע המרכזי שיתקיים באיסרו חג פסח, יהיה פיזמונסניף – מצעד הפיזמונים לסניפי הקבה"ד. יש כבר התרוצצות רבה במאמץ למצוא קומונריות לסניפי הקיבוצים בשנה הבאה, והעניין לא כל כך פשוט לנוכח הירידה באטרקטיביות של תפקיד הקומונרית מחד ותדמית הקיבוצים מאידך. לל"ג בעומר מתוכנן "ליל שימורים" לבני כיתות י"א, שיכלול טיול לילי בחוליות ויחידת פעילות עיונית. זו הפעולה השניה שיזמו צעירי י"א, בוגרי הסמינר למנהיגות צעירה שקיימנו אשתקד (פעולתם הקודמת הייתה הסמינר הרעיוני בחנוכה). אנו עדים למיסוד המסגרת של "נוער הקיבוץ הדתי".
גרעינים: דומה ששכחנו את המושג הזה, שהיה פעם מוקד לתחרות בין הקיבוצים על קבלתם, כאשר ראינו בהם פוטנציאל קליטה עיקרי. אך מסתבר שהם עדיין קיימים, אם כי מסלול השרות הצבאי שלהם לא מאפשר לבנות עליהם תיקוות רבות. ובכל זאת, יש קיבוצים שממשיכים לגלות עניין וכנראה גם יוצאים נשכרים בסופו של דבר. הגרעינים בהם מדובר הם "גחלת" של ב"ע וגם תנועת הנוער הדתי העובד מוציאה גרעין או שניים בשנה.
ועוד מאגף החברה:
כינוס "אביב" לגילאי 50 – 60, בבארות יצחק, עבר בהצלחה מרובה, אולי למרות מיעוט המשתתפים ואולי בגלל זה. הכינוסים הבאים יהיו, אחד לצעירים (30-45) ואחר, בשיתוף פעולה עם מרכז יעקב הרצוג, לחברות.
בימים אלו התכנסה לראשונה הסדנא למנהיגות, בה נוטלים חלק כעשרים צעירים מקיבוצי הצפון. הקבוצה תקיים סידרה של 12 פגישות ארוכות אשר יסייעו להם לקבל על עצמם תפקידים מנהיגותיים בקיבוציהם. את הלקחים שנפיק מסדנא זו ניישם בע"ה בקיבוצי הדרום.