not memberg

רכשו מנוי בכדי לראות את המאמרים במלואם

את הישגיה האלקטוראליים של מפלגת הציונות הדתית נכון לא נכון להבין על רקע מגזרי, אלא על רקע ההיסטוריה של מפלגות הימין הקיצוני בישראל, וריצתה המשותפת עם מפלגת עוצמה יהודית, שזכתה לתמיכה מרובה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. ההיסטוריה של הימין הקיצוני בישראל, לצד גורמים נוספים, לאו דווקא אידיאולוגיים, חברו בשנת 2022 להישג חסר תקדים, שיש לבחון האם […]