not memberg

יצייר לו כל אחד באמת ובתמים מה שנשמתו מראה לו, יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכוח אל הפועל, בלא שפתי רמייה. ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו. ויאירו את כל העולם מכבודם, מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע.

הראי"ה קוק, אורות הקודש א, עמ' קסו

לא הייתה דמות שהשפיעה השפעה כה מכרעת על הציונות הדתית כמו דמותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק: חזונו היה עמוד האש ההולך לפני המחנה הדתי-לאומי; הפסקאות שכתב נלמדו וצוטטו בכל מוסד חינוכי ציוני-דתי; רבנים ומחנכים ליכדו את תלמידיהם סביב הכריזמה ששפעה מכתביו. העיסוק ברב קוק התקיים גם מחוץ לעולם הציוני-דתי: בהשפעה שהשפיע על יוצרים ואמנים, בעיסוק האקדמי והחילוני בהגותו. רבבות בני אדם נכבשו ועודם נכבשים בקסמו של הרואה הגדול, שאבו השראה מכתביו ומצאו בהם את קולם ואת רחשי לבם.

שמונים שנה אחרי פטירתו, העיסוק ברב קוק משנה אט אט את פניו. מאז פרסום שמונה קבצים, פנקסיו האישיים של הרב קוק שמהם הורכבו ספריו הקאנוניים, התגלתה דמות אחרת של הרב קוק. בהתאמה מושלמת לרוח הזמן נחשפה מבין הקבצים דמות אישית יותר, מיסטית יותר, מורכבת יותר מזו שניבטה לאורך שנים מבין כתבי אורות. בד בבד החלה בציונות הדתית משיכה עזה לכיוונים של ניאו-חסידות ורוחניות, ונהייה אל עבר כתביו של רבי נחמן מברסלב. השינוי הזה, לצד פרסום הקבצים, הביא לכך שכיום מתפרסמים קבצים פופולריים של כתבי הרב קוק – לעתים בלשון מעובדת – שלא חזון תחיית האומה או מהלך האידאות עומדים במרכזם, אלא עצות אישיות ופכים קטנים של רוחניות. המפליא הוא לא העובדה שהספרים הללו רואים אור, אלא שהגותו של הרב קוק מצליחה להיות רלוונטית גם כאשר קם דור חדש שצרכיו שונים באופן דרמטי מאלו של הדור הקודם.

הגיליון שלפניכם הוא ניסיון צנוע לפתוח שיחה על פנים שונים בהגותו של הרב קוק. המאמרים בגיליון מציגים תמונה מגוונת ומורכבת של הגותו של הרב קוק, והם עדות להצלחה של משנתו לגעת בלבבות של אנשים רבים ושונים זה מזה. האתגר שעמד בפנינו בעת הכנת הגיליון לא היה הניסיון לפצח את סוד קסמו של הרב קוק, אלא לקבל אותו כעובדה קיימת, ולשאול – איזו השראה ניתן לשאוב מכתביו היום? אילו אפשרויות פותח הרב קוק בפני העולם הציוני-דתי? והיכן צריך דווקא להמשיך הלאה, ולא להסתפק בגבולות שהציב הרב קוק עצמו? התשובות אינן חד-משמעיות, אך הפריסה שלהן מרתקת ומעוררת השראה ומחשבה, והיא מלמדת לא רק על הרב קוק ועל תורתו, אלא גם על החברה הדתית ועל האופנים שבהם דרכיה השונות מתעצבות.

בגיליון זה אנו נפרדים מן המעצבת הגרפית של דעות, טל חובב, שאחראית יחד עם צוות הסטודיו של דוב אברמסון על העיצוב החדש של כתב העת. בכישרון מבריק העניקה טל פנים מרעננות לכתב העת, ואני מודה לה על העבודה המאומצת והקשובה ועל החשיבה המקורית. תודה רבה, טל, ובהצלחה בכל הדרכים החדשות.

קריאה מהנה

אריאל הורוביץ