not memberg

 

חברים יקרים,

בראשית דבריי ברצוני להודות לחברי שרגא בר און, ששימש יו"ר נאמני תורה ועבודה והביא להישגים רבים בהיקף הפעילות של התנועה, בביסוסה הכלכלי ובהתוויית דרכה הרעיונית והערכית – וכל זאת עשה בשום שכל, בתבונה וברגישות רבה. כולי תקווה שאדע לשמור על הפיקדון שנתן בידי, ואמשיך להצעיד את התנועה בכיוון של גדילה וצמיחה כפי שצעדה עד היום. כמו כן, ברצוני להודות למנכ"ל התנועה, שמואל שטח, שעושה לילות כימים לשם הצלחתה ושגשוגה של התנועה. מאז הצטרפותו של שמואל לשורותינו ניכרות תנופת פעילות אדירה ותהודה ציבורית חסרת תקדים, והחלו להירקם כמה פרויקטים משמעותיים בתחומי החינוך והתקשורת שעתידים לחולל מהפכה אמיתית. ואחרונים חביבים, ברצוני להודות לצוות עובדי התנועה: לוורד מושקוביץ, לבני דורון, לקרן קלסטר ולאבישי בר-אשר – בלעדיהם דבר לא היה מגיע לכלל מעשה.
ובכן, נביא עתה את עיקרי הפעילויות הרבות שהתנועה מקדמת בחודשים האחרונים:

 

חינוך
חיזוק הממ"ד

ראש וראשון הוא המאבק הציבורי והמשפטי בתחום חיזוק החינוך הממלכתי-דתי. לצערנו, בחברה הדתית הולכת וגוברת ההדרה של ילדים מבתי הספר הפרטיים (המקבלים מימון מן המדינה) בטוענה כי אינם "דתיים" דיים (וזאת לרוב לאחר שאמו של התלמיד לא לבשה את כיסוי הראש המתאים, או ששרווליה לא היו מספיק ארוכים…). מנגד, בתי הספר הממלכתיים-דתיים הולכים ונסגרים. אנו פועלים נגד תופעות אלה של סלקטיביות ובדלנות ולמען חיזוק החינוך הממלכתי-הדתי ויצירת קריטריונים הולמים והוגנים בקבלת תלמידים לבתי הספר. התנועה ארגנה את הקמפיין "להתנחל בממ"ד", וקראה בו להתאגדות של הורים למען חיזוק בתי הספר הממלכתיים-דתיים. כמו כן, התנועה יזמה עצומה הקוראת לחיזוק הממ"ד, ובינתיים כבר חתמו עליה כמעט 1,000 איש. לאחרונה זכתה התנועה בניצחון גדול, כאשר הצלחנו למנוע את סגירת הממ"ד בשכונת רמות בירושלים, ונקווה שנצליח להמשיך בדרך זו ונמנע את סגירתם של בתי ספר ממלכתיים-דתיים על חשבון בתי הספר הפרטיים.
בני עקיבא

עוד הצלחה שאנחנו יכולים לרשום בתחום החינוך היא הצטרפותנו למליאת בני עקיבא. לראשונה זה 40 שנה הוזמן יו"ר נאמני תורה ועבודה להשתתף בדיונים החשובים ביותר בעיצוב דרכה של תנועת הנוער של הציונות הדתית. במליאה זו הצטרפנו לוועדת "החברה בישראל", שבה התקיימו דיונים חשובים על היחס של הציונית הדתית לבעיית הגיור ועל משבר בתי הדין, ונראה כי לראשונה נעשה דיון מעמיק בסוגיות הקשורות ליחסינו עם תפיסת העולם החרדית.
שירותי הדת
גיור

כידוע, התנועה ארגנה עצרת המונית במחאה על ביטול הגיורים של הרב חיים דרוקמן. לעצרת זו הגיעו רבבות אנשים וקראו לביטול פסק הדין לאלתר וליצירת מערכת רבנות ובתי דין שבראש מעייניה המצוות "ואהבת את הגר" ו"גר לא תונו". התנועה הצטרפה לארגונים נוספים בעתירה לבג"ץ נגד פסיקתו של הרב שרמן, ונקווה כי המאבק המשפטי הזה יישא פרי.
יום העגונה

בהזדמנות זו יש להודות לחברת ההנהלה ענת סילברסטון, שמייצגת את התנועה בקואליציית "עיקר" ומשתתפת בעשייה רבה ומגוונת לקידום פתרונות לבעיית מסורבות הגט והעגונות. אחד האירועים המרכזיים שענת הייתה שותפה להם הוא ארגון "יום העגונה", שהביא למודעות רבה בקרב הציבור לבעיית סרבנות הגט במדינת ישראל.
בתי דין ציוניים-ממלכתיים

לסיום נציין כי אנו פועלים במרץ רב להקמת מערך בתי דין עצמאיים, ותקוותנו כי אלה יהפכו לבתי הדין ה"ממלכתיים", יוכרו על ידי השדרה המרכזית של הציבוריות הישראלית ויחליפו את בתי הדין הקיימים כיום, שהקו החרדי-ליטאי שולט בהם והם בבחינת "גולם שקם על יוצרו". כולי תקווה כי בתוך חודשים מספר נזכה ונראה בייסודם של בתי דין ברוח התורה ש"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

 

בברכת חברים לתורה ולעבודה,
יונתן בן הראש