לאן נשלח את הילד? על זרמי החינוך היהודי. פסטיבל הקהל

 

לאן נשלח את הילד?

חינוך יהודי – יש חיה כזו? במערכת החינוך קיימים כיום שלושה זרמים מרכזיים: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי-דתי וזרם נוסף בתהליכי התהוות – המשלב. האם מדובר בזרמים מנותקים או שיש חוט מקשר? במפגש הוצע מודל המבקש לחבר את דפנות המשולש.
משתתפים:  ד"ר חנוך בן פזי, יהודה מימרן, הרב מיכאל מלכיאור, אריאלה גורדון וד"ר ליאת יוספסברג-בן יהושע
ע"י נאמני תורה ועבודה והמכון לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים

תמונות:

הקהל 3 הקהל 2 הקהל 1