היבדלות והסתגרות אינה רק בפתח תקווה אלא בכל רחבי הארץ!

בתי ספר יסודיים רבים, מקיימים מערכות שונות של סינון, אשר מטרתן ליצור חממה חינוכית נפרדת לשכבה האליטיסטית ובכך להעצים את הפערים הקיימים ממילא בין שכבות האוכלוסייה השונות. על שר החינוך ומנכ"לו להתמקד בשורש הבעיה ולא להסתפק בפתרון נקודתי של בעיית פ"ת.

ביום שני, י"א אלול תשע"ח, ה-31 לאוגוסט 2009, בשעה 11:00, נקיים הפגנת התעוררות ולימוד אל מול הכנסת, מחוץ לישיבת ועדת החינוך שתעסוק בנושא באותו זמן.

בהפגנה נקרא לחיזוק מערכת החינוך הממלכתית ע"י יצירת יתרון תקציבי לבתי ספר הנושאים באתגרי החברה וע"י פיקוח ואכיפה משמעותיים.

בשעות האחרונות פורסם כאילו הצדדים הגיעו לפשרה, בה סוכם, על מספר תלמידים ממוצא אתיופי, אותו יקבלו ביה"ס הפרטיים. תנועתנו מבקשת להדגיש כי אסור שבעיית פ"ת תיפתר בצורה נקודתית בלבד. פשרה מסוג זה אולי תפתור לזמן קצר את הנעשה בפ"ת, אולם תותיר את הבעייה הארצית על כנה. לשם כך אנו מתעקשים להפגין מול הכנסת- ע"מ לדרוש פתרון מערכתי רחב לכלל הציבור בישראל!

בשנתיים האחרונות היינו מובילי המאבק למען הממ"דים ברחבי הארץ ופעלנו בדרכים שונות ורבות. הקמנו מוקד פניות, פרסמנו כ-200 מאמרים וכתבות, פעלנו בתחום הלוביסטי והמשפטי, ארגנו צוותי הורים ועוד ועוד. בזכות פעילי התנועה ומתנדביה הרבים, הצלחנו להעלות את הסוגיה הארצית על סדר היום. הודות לכך, כעת אנו כבר לא לבד.

________________________________

המאבק למען שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכות חינוך דתיות.