לגנוב ספר שאינך מסכים לתוכנו? לאן הגענו?!

 

כשהייתי בן ישיבה מתחיל בשיעור א׳ מישהו השחית את ספרי הרב שרלו שהיו במקום שלי וקרע מהם את כל התשובות הנוגעות לחברה מעורבת. בישיבה הזדעזעו אבל לא מספיק, לא עשו סקנדל גדול, לא עצרו את הלימוד, לא דיברו על כבוד תלמידי חכמים ולא למדו על ערך המחלוקת.

חוסר היכולת להכיל מחלוקת הינו סימן ראשי לבעיה מובנית בתפיסת התורה שבעל פה בפרט והמידות בכלל. המשנה מלמדת אותנו שיש מחלוקת שסופה להתקיים- מחלוקת הלל ושמאי. פירוש המילים ״מחלוקת שסופה להתקיים״ היא מחלוקת שממשיכים לחלוק בה לדורות רבים. יש כאן לגיטימציה לעצם המחלוקות.

אך מעבר לכך, השורש של כל מחלוקת הינו נקודה עמוקה של שלום. במחלוקת אמתית יש הסכמה על הנקודה הראשונית ומחלוקת איך ליישם נקודה זו. בליבה של כל מחלוקת יש הסכמה. בני אדם הם אלו שלוקחים את המחלוקת ומשחיתים אותה; שוכחים את האור הגדול שנמצא בשורשה; הופכים אותה לחזות הכל. זה מה שעשה קרח בטענתו כלפי משה, זה מה שעשו אלו שמשחיתים את הספרים.

אני זוכר את הרגשתי בשיעור א', אני זוכר שהרגשתי שזה בסדר שיש אנשים שלא הסכימו עם דעותיו של הרב שרלו בנוגע לחברה צנועה מעורבת, אבל היה ברור לי שההשחתה מעידה על חוסר מהותי, על פגם שורשי.

היום אני יודע שהפגם הוא בהבנה של האור הגדול שנמצא בשורש הדעה עמה אני לא מסכים, של חוסר הכרה באור הגדול שנמצא בשורש המשותף של הדעות כולם. מי שאינו מסוגל לראות את האור הגדול שבשורש כל דעה, נמצא בבעיה לא רק בתחום הרוחני אלא בעיקר בתחום המידותי. הדרך מאי ראיית אור בדעה האחרת, לאי ראיית האור שנמצא באדם ששונה ממך היא מאוד קצרה, זו לא רק בעיה תיאלוגית, זוהי בעיה מידותית.

פורסם ביום האחרון שישנו בית כנסת מסוים בו חוברות "עצ״ה לדרך" של תנועת "נאמני תורה ועבודה", חוברות שנכתבו על ידי תלמידי ותלמידות חכמים מובהקים, נעלמו בו מן המדפים ארבע פעמים. פורסם גם שאחד מגדולי הרבנים אמר שיש לגנוז חוברות אלו. אני לא מגיע לקרסולי רגלי רב זה, אבל אני מקווה מאוד שמדובר בשגגה שיצאה מפי שליט.

דומה שבמציאות הביטחונית הנוכחית המחלוקות הציבוריות נדחקות לצד, זה בסדר גמור. אבל אי אפשר לעבור בשתיקה על מעשה זה.

מחלוקות זה מצוין, אני מבין מי שחושב שהדעות שמובעות בחוברות "עצ״ה לדרך" אינם נכונות – אבל מכאן ועד להשחית, להעלים מהמדפים, ספרים שאתה לא מסכים עמם הדרך ארוכה. אדרבא, מי שלא מסכים שיכתוב מדוע וכך תתגדל התורה וייהנו לומדיה. מעשה זה של העלמת ספר מהמדף, מעבר למימד הגזל שבו דומה לחטא תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, ראוי שכולנו נעשה תשובה על כך.

הרב אביע"ד סנדרס, ר"מ במדרשת לילנבאום- אור תורה סטון, חבר הנהלת נאמני תורה ועבודה ומלמד במתן השרון.

פורסם באתר סרוגים