להתנחל בממ"ד. קמפיין 2007-2008

 

רגע לפני הרישום לבתי הספר, הגיע הזמן להתאגד ולשלוח את ילדינו לבתי הספר הממלכתיים דתיים.

תנועת נאמני תורה ועבודה מציעה להיות משרד שידוכים לעניין

סוגיית התלמידות האתיופיות בפ"ת, בעיות ההפרטה וההבדלות של בתי הספר, מעלים מחדש את הצורך הדחוף שבחיזוק החינוך הממלכתי דתי בישראל. למרות האמונה של רוב הורי המגזר הדתי בחינוך זה וביתרונותיו, נמנעים רבים מלעשות כן עקב שיקולי תדמית ופחדם להישאר כמיעוט בין אוכלוסיה "פחות דתית/רצינית".

הורים המעונינים להתארגן לקראת הרישום (ורק אז), כקבוצה של משפחות "תורניות/רציניות" מוזמנים לשלוח מייל ל: neemaney@toravoda.org.il .

כתבו היכן אתם גרים, מה גיל בנ/תכם ולאיזה בי"ס ממ"ד אתם מעוניינים לשלוח את ילדכם. אנו ננסה לחבר בין האנשים או לפרסם את דבר היוזמה וכך ניתן כולנו יד לחינוך הציבורי בישראל.
במקומות רבים זה יכול לשנות הכל! וזה כבר עובד!

 

 

הבטיחו את זכויותיכם ואת זכויותיהם של אחרים בחינוך הדתי!

אם:

א. ילדיכם, או ילדי אחרים, לא התקבלו לבית הספר היסודי הדתי הקרוב למקום מגוריכם מטעמים שאינם מקובלים עליכם

ב. בית הספר היסודי נוהג כבית ספר פרטי

ג. אתם נושאים בעלות ההסעה של ילדיכם לבית הספר היסודי, בלי השתתפות הרשויות הציבוריות. קיימת אפליה על רקע סוציו-אקונומי בבית הספר

 

אנא ידעו אותנו!

לפרטים: נאמני תורה ועבודה:

neemaney@toravoda.org.il ,03-6072739

 

 

 

קמפיין התנועה מצליח!

בשנת תשס"ח התנועה החלה בפעילות רבה למען חיזוק הממ"ד. לצורך כך נעשתה עבודה ציבורית ותקשורתית רבה שכללה דברור של כ-150 כתבות בתקשורת.

ביטוי אחד לכך ניתן לראות בציטוט הבא, מתוך עיתון הצופה, שבת "וישב", תשס"ט.

חגית ששר מראיינת את ראש החמ"ד הנכנס, הרב אבי גיסר:

 

שאלה: בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה של עזיבת המשפחות הדתיות את הממ"דים. דווקא השנה חל היפוך מסוים במגמה בעקבות קריאות ציבוריות לוותר על בתי הספר הפרטיים ולחזור לממ"דים. מה עמדתך?
"אני מברך כל התארגנות שיש לה מגמה של חיזוק הממ"דים, מתוך אחריות לכלל הילדים הלומדים בממ"ד. אני אתמוך בהם ואגיש להם את הסיוע הנדרש ואני מקווה שהמגמה תתפשט בכל הארץ, כדי לחזק את הממ"ד בכל יישוב. אני מקווה שמתוך ההנהגה של החינוך הדתי, יחד עם קבוצות רחבות של בעלי השפעה, נוכל ליצור רוח אחרת שתנמיך את חומות הבדלנות. אני מקווה שמשב הרוח הזה יחלחל אל חלקים גדולים מהאוכלוסייה. שתהיה הזדהות עם ערכי הציונות הדתית והבנה של תפקידינו הציבורי. הבדלנות היא תוצאה של ייאוש".