ערב שבת
18:58 כניסת השבת והדלקת נרות
19:00 מנחה וקבלת שבת (מנין שלנו)
20:15 סעודת ערב שבת
21:30 יזמות חינוכית: ניתוח אירועים – אבישי, שמוליק, חובב

 

יום שבת

7:30-8:30 קפה ועוגה
שחרית – תפילה עצמאית בבתי הכנסת שבעיר
10:30 קידוש בעיר העתיקה (ליד ביהכנ"ס האר"י האשכנזי)
10:45 סיור בעיר העתיקה של צפת – ראש עירית צפת לשעבר, מר זאב פרל
13:00 סעודת שבת
14:00 עונג שבת (מנוחה)
16:00 מנחה (מנין שלנו)
16:15 תשובה ותיקון – הרב ד"ר יהודה ברנדס
17:30 יזמות חברתית ויצירת שינוי – מירי שליסל
18:30 משוב וסיכום – שלום וייל
19:00 סעודה שלישית
19:50 ערבית והבדלה (19:53 יציאת השבת)
20:30 פיזור