ליל לימוד בשבועות- מתקנים גיור. קהילת קשת ירושלים

 

הוועד הציבורי למען המתגיירים יחד עם נאמני תורה ועבודה.


מזמינים את הציבור לתיקון ליל שבועות שיעסוק בנושא הגיור:
22:30 – יונתן בן הראש "היחס לגר בספר הזוהר".

23:30 – הרב שאול וידר: "גזל הגר".
00:30 – שיחה – צבי ברנהרט וספרטק ארבטוב שאלת הגיור בזמן הזה.
1:15 – מירי שליסל: "קבלת האחר" – עיון במדרשי חז"ל.

לפרטים: צבי ברנהרט 050-7724846
המיקום: קהילת קשת בבניין קשת ברחוב אלכסנדריון 23 ירושלים.