למען תשכיל- לימודי המתמטיקה והמדעים המדויקים בחברה הדתיתי לאומית

מחבר: אריאל פינקלשטיין

שנת ההוצאה: אלול תשע”ה, אוגוסט 2015

בהוצאת: נאמני תורה ועבודה