לימודי מדעים: פער של 50% בין דתיים לחילונים

 

הרבה יותר חילונים פונים ללימודי מדעים, מאשר בוגרי החינוך הממלכתי-דתי – ולעומת זאת, שיעור הפונים למכללות להוראה גבוה פי-שלושה בחינוך הממלכתי-דתי מאשר בחילוני. על כל בוגר של החינוך הממלכתי-דתי שהתחיל ללמוד בטכניון, ישנם יותר מ-12 בוגרים של החינוך הממלכתי. 

 

אומרים שלימוד הגמרא בישיבות משביח את השכל, אך מה עושים איתו בהמשך החיים? מחקר חדש מגלה כי שיעור בוגרי מוסדות החינוך הממלכתי-חילוני הפונים ללימודים אקדמיים במקצועות המדעיים, גבוה ב-50% מאשר בחינוך הממלכתי-דתי. בעוד שבקבוצה הראשונה בחרו 14.4% לרכוש השכלה גבוהה במדעי הטבע, במתמטיקה, בהנדסה, באדריכלות או ברפואה – בקבוצה השנייה פנו לאפיקים אלה 9.6% מהבוגרים בלבד. לעומת זאת, שיעור הפונים למכללות להוראה גבוה פי-שלושה בחינוך הממלכתי-דתי מאשר בחילוני – 9% לעומת 3%.

החוקר אריאל פינקלשטיין מתנועת "נאמני תורה ועבודה" בדק את השתלבותם בתוך שמונה שנים, של בוגרי מוסדות התיכון הדתיים במסגרות האקדמיות. מאחר שרבים מהם פונים תחילה ללימודים תורניים גבוהים, הוא התייחס במחקרו לאלה שסיימו כיתה י"ב בשנתונים 2004-1996, ומן הסתם כבר רכשו גם השכלה גבוהה, ולא בבוגרים מהשנים בשנים האחרונות, שבחלקם עדיין לומדים בישיבות.

פחות אוניברסיטאות, יותר מכללות:
בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאותם ניתח פינקלשטיין, נמצא כי 50% מבוגרי החינוך הדתי פנו ללימודים אקדמיים.
בתקופה האמורה – 22% מהם באוניברסיטאות. בקרב בוגרי המוסדות הלא-דתיים הנתונים מצביעים על 54% ו-23% (בהתאמה), ובמהלך השנים ניכרת מגמה ברורה של צמצום הפער. בשתי הקבוצות שיעור הפונים לאוניברסיטאות הולך ופוחת, ולמכללות – הולך וגדל.

הפערים המשמעותיים, כאמור, נמצאו בבחירת תחום הלימוד. מלבד ה-50% במדעים המדויקים, גם בתחומי מדעי החברה "מובילים" בוגרי החינוך החילוני – בשיעור של 35%. לעומת זאת, את מקצועות העזר הרפואיים לומדים בוגרי המוסדות הדתיים 40% יותר מהאחרים. ברפואה, משפטים, מדעי הרוח, ניהול ועסקים – אחוז הלומדים בשתי הקבוצות דומה.

פינקלשטיין מציין כי "לא רק ששיעור בוגרי החינוך הממלכתי הלומדים מקצועות מדעיים גבוה ב-50% מאשר שיעור זה בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, אלא שבין הלומדים מקצועות מדעיים בקרב בוגרי החינוך הממלכתי-דתי, שיעור גבוה מאוד – 35%, למעלה משליש – עושה זאת במכללות, לעומת 26% מבין בוגרי החינוך הממלכתי".

זאת ועוד, הפער בלימודי הנדסה ואדריכלות גבוה עוד יותר: 38% ו-12% בהתאמה, ועל כל בוגר של החינוך הממלכתי-דתי שהתחיל ללמוד בטכניון, ישנם יותר מ-12 בוגרים של החינוך הממלכתי. לדברי החוקר, כל אלה משפיעים על איכות התואר, ויש לכך חשיבות מכרעת בקבלה לעבודה וברמת השכר.

מעדיפים את "בר אילן"
ובאילו אוניברסיטאות לומדים בוגרי החינוך הדתי? בזה אין הפתעות: 53% באוניברסיטת בר-אילן, 20% באוניברסיטה העברית, ו-27%
הנותרים מתחלקים בין הטכניון ואוניברסיטאות חיפה, בן-גוריון ותל אביב. באחרונה, אגב (אוניברסיטת תל אביב), נמצא השיעור הנמוך ביותר שלהם: על כל בוגר של מוסד ממלכתי-דתי שהתחיל לימודים לתואר ראשון, ישנם 14 בוגרים של החינוך החילוני.

רוב בוגרי החמ"ד פונים בכלל למכללות, ובין מסיימי י"ב ב-2004 שיעורם עמד על 55% (לעומת 45% מבתי הספר החילונים). הדתיים נהנים בדרך-כלל מאחוז זכאות גבוה יותר לתעודת בגרות, אך לא כזו העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות. 

 

לכתבה המקורית באתר ynet יהדות