עד השנה, בקונגרס הציוני היה נשמר איזון בין הקולות והפלגים השונים החברים בו, והיתה מוקמת קואליציה רחבה הכוללת ארגונים מכל הקשת היהודית, קואליציה שהובילה לחלוקת תפקידים וייצוג ראוי לכולם במוסדות הלאומיים – קק"ל, קרן היסוד, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.

אבל, לקראת הקונגרס הציוני ה-38 שייפתח מחר, יש חשש שתוקם קואליציה צרה שתמנע ייצוג לכלל המפלגות. קואליציה זו עתידה לשלוט באופן כמעט מוחלט בתפקידים ובתקציבים, ותותיר תפקידים זוטרים בלבד לנציגים הרפורמים והקונסרבטיביים ולקהילות רבות ביהדות התפוצות.

מזה שנים רבות שהקונגרס נבנה באופן רחב הנותן במה לתפיסות שונות ולמעשה, זהו אחד המעוזים האחרונים שמאחדים בין כל חלקי העם היהודי. אסור לנו לתת יד לפירוק סולידריות זו וראוי להגיע להסכמות עם כלל חלקי העם היהודי המיוצגים בתנועה הציונית, מבלי לפגוע במעמדן של התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית ובשותפות שלהן במוסדות הלאומיים.

כאורתודוכסים החרדים לכל יהודי בישראל, אנו קוראים לראשי הסיעות לעשות הכל על מנת ליצר אחדות ולמנוע קרע בעם היהודי.

ב' מרחשוון תשפ"א, אוקטובר 2020

לכבוד ראשי הסיעות הציוניות בקונגרס הציוני

שלום וברכה

כתנועה דתית ציונית אנו שמחים על כניסתה לראשונה של נציגות חרדית לקונגרס הציוני. מעבר לחשיבות ההיסטורית מדובר במהלך נכון שהקול החרדי, לגווניו השונים, יהיה חלק מסדר היום הציוני.

יחד עם זאת, אסור שהמבנה החדש יביא להדרה וביטול של תפיסות יהודיות אחרות.

מזה שנים רבות שהקונגרס נבנה באופן רחב הנותן במה לתפיסות שונות ולמעשה, זהו אחד המעוזים האחרונים שמאחדים בין כל חלקי העם היהודי. בהתאם לכך, אסור לנו לתת יד לפירוק סולידריות זו וראוי להגיע להסכמות עם כלל חלקי העם היהודי המיוצגים בתנועה הציונית, מבלי לפגוע במעמדן של התנועה הקונסרבטיבית והרפורמית ובשותפות שלהן במוסדות הלאומיים.

כאורתודוכסים החרדים לכל יהודי בישראל, אנו קוראים לכם לעשות הכל, על מנת ליצר אחדות ולמנוע קרע בעם היהודי.

_______________

As a religious Zionist organization we are delighted that for the first time the Charedim will be represented at the Zionist Congress. Apart from the historic significance, it is right that the Charedi voice ,in its various forms, should be part of the Zionist agenda.                                                              However, the new structure should not result in exclusion and cancellation of other Jewish ways of life, Over many years, the Congress has been built on a wide base giving a platform to different opinions and many different bodies were able to participate.

Therefore it is important to reach agreements with all groups of the Jewish people who are represented at the Congress, without harming the position of the Conservative and Reform and in partnership with the national institutions.

As Orthodox Jews who are concerned with all the Jews, we call upon you to do so in order to create solidarity and to prevent a rift in the Jewish people.

With great concern for my brothers and friends, בדאגה רבה למען אחי ורעי

חברי הנהלת תנועת נאמני תורה ועבודה                             Board Members, Ne’emanei Torah Va’Avodah