למוטט את חומות הזרות שבין ישראל לתורתו

 

 

 

לפני שנים מספר, בהיותי נער, פורסמה במדור הסאטירי של אחד העיתונים הגדולים מודעה שטילטלה אותי, עוררה אותי והותירה בי זעזוע עמוק. ההקשר היה סערה רבתי שהתחוללה סביב ענייני דת ומדינה והוויכוח על מקומה של תורת ישראל במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אינני זוכר את פרטיה של אותה סערה תורנית (תרתי משמע), אך זכורות לי היטב מילותיה הציניות של אותה מודעה הקוראות "וקח חלקנו בתורתך"…

ימים רבים עברו עלי במחשבות על הטרגדיה שבאמירה הזו. עד כמה העמיק והחריף השסע שבין עם ישראל לתורתו, עד כי יהודים מוכנים לומר בפה מלא, כי הם מעוניינים לוותר על מקומם בתורה ואינם רוצים חלק ונחלה במסורת היהודית. ברי היה לי, כי אין מדובר בכפירה בעיקר או באפיקורסות, ואין כאן אמירה אידיאולוגית כלפי נותן התורה, אלא רק תחושה של מיאוס כלפי השחיתות, הסיאוב, הפוליטיזציה, הכוחניות והכפייה, שהפכו פעמים רבות לחלק בלתי נפרד מכרטיס הביקור של מוסדות הדת בישראל, ועל דא קא בכינא.

 

מאז אותו היום, גמרתי אומר כי אעשה כל שביכולתי לשינוי התווית הזו ואפעל במרץ לגילוי פניה המאירות של הדת היהודית, כך שיתמעט כמה שאפשר הרצון להתנער ממנה, ירבה כוחה ויתרחב מקומה. אף על פי שידעתי שלא עלי המלאכה לגמור, חשתי שאין אני בן חורין להיבטל הימנה ותרתי אחרי שותפים למוטיבציה הזו.

הצטרפותי לתנועת נאמני תורה ועבודה, והשותפות בפרוייקט שירותי הדת של התנועה, היו תוצאתן הטבעית של התחושות דלעיל. תחת קורת הגג של תנועה זו, מצאתי שותפים ושותפות נקיי כפיים וברי ללב, החפצים בראש ובראשונה להרים את קרנה של התורה בעם ישראל. בנועם ובסובלנות, פועלת התנועה להפיכתם של שירותי הדת בישראל לנגישים יותר, מאירים יותר ורלבנטיים יותר. מתוך מחוייבות ברורה וחד משמעית להלכה, המקפידה על קלה כחמורה, ובה בעת מתנגדת בתוקף לכפיה ולכוחנות, שואפת התנועה למוטט את חומות הזרות שקמו בין ישראל לתורתו. המודל אותו אנו מקדמים מעודד את עם ישראל, אנשים נשים וטף, להצטרף לקהילות השונות, לראות בעצמם חלק מן המורשת ומן המסורת היהודית, וכך למעשה להרחיב את מעגל השותפים בניהולם של חיי הדת במדינת ישראל. המדינה תתקצב ותחזק את הקהילות השונות, והן אלו שינהלו בעצמן את חייהן הדתיים, ויחליפו אט אט את הממסד הדתי הבעייתי הקיים היום. אנו מאמינים כי רק מודל שכזה, המושתת על כוחה של הקהילה, יהפוך את מדינת ישראל ליהודית יותר ואף לדמוקרטית יותר. אין בלבי ספק, כי בכוחנו לעקור מן הלב את התפיסות שבבסיס אותה מודעה שראיתי בנעורי, וביכולתנו לשוב אל המצב בו משתוקק עם ישראל את מילות התפילה "ותן חלקנו בתורתך"!

הרב אילעאי עופרן, רב קיבוץ יבנה

 

כמה עובדות:

  • התנועה עמדה בחזית המאבק למען רב ראשי ציוני בירושלים, יצירת פתרונות בסוגיית הגיור, ייצוג נשים במועצות דתיות, יצירת מודלים להסדרת מחלוקות בנושאי דתיים חילונים, עידוד הסכמי קדם נישואין, ועוד.
  • נושאים אלו כללו יצירת שיח ציבורי ופעילות משפטית, לוביסטית וחינוכית. 
  • בימים אלו, התנועה מקדמת את 'המודל הקהילתי' ליצירת דמוקרטיזציה בשירותי הדת.
  • חוברת מפורטת וסרטון הסברה ניתן למצוא באתר התנועה.