למי שייך הכותל

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1210218.html
18/01/11
ממשלת ישראל העמידה באחרונה סכום עתק – יותר מ-80 מיליון שקל – לרשות הקרן למורשת הכותל המערבי. הסכום יוקצה ליעדים שונים, לפי שיקול דעתם של הממונים על הכותל המערבי. אבל אלה אינם שליחי הציבור במובן העמוק של המונח.

זה זמן רב שהכותל המערבי עובר תהליך של שיוך לפלג צר בעם היהודי. לתהליך יש עדויות רבות: עזרת הנשים הולכת וקטנה; מחיצת ההפרדה צומחת לגובה ונאטמת; טקס חלוקת תעודות הזהות לעולים חדשים, שהתקיים במשך שנים ברחבת הכותל, בוטל. לכך יש להוסיף את הניסיונות להחיל הפרדה בין גברים לנשים ברחבת הטקסים (ולא רק ברחבת התפילה) ואת נוכחותן של פקחיות הצניעות, המכסות את מי שאינה מכוסה לטעמן.

כל אלה הן רק טיפות מן הים. הכותל מנוהל באופן המדיר ממנו חלקים רחבים מן הציבור היהודי, או לכל הפחות דורש מהם לקבל על עצמם את קוד ההתנהגות החרדי בבואם למקום.

אין בכוונתנו להתגולל פעם נוספת על העסקנים החרדים. ביקורתנו מופנית אל רוב הציבור היהודי – יהודי התפוצות, החילונים, המסורתיים ובני הציונות הדתית. להם אנו קוראים – דרשו את החלק הראוי לכם בדין ובצדק.

עיני העם היהודי כולו נשואות אל הכותל המערבי, וראוי שהגוף המקבל את ההחלטות בנוגע אליו ייצג את כלל העם היהודי.

בשלב ראשון, אפשר לצרף את יו"ר הסוכנות היהודית לגוף זה, כציר מרכזי בתוכו. בשלב מתקדם יותר יהיה אפשר להרחיב את הגוף האחראי לכותל ולהעניק סמכות לזרמים השונים הקיימים בעם, בהתאם לחלקם היחסי.

שינוי אמיתי יוכל להתרחש רק בעקבות דרישה שתגיע מהציבור הרחב, מלמטה. הכותל אינו שייך רק לדתיים, רק לגברים, רק למרבים לפקוד אותו או רק לגבאים, לקרן למורשת הכותל או לרב המקומות הקדושים. הכותל המערבי שייך לכלל ישראל ולמעשה אינו שייך לאיש. תחת כנפי השכינה כולנו כגוזלים.

ליפשיץ היה יו"ר הוועדה הציבורית לשירותי הדת היהודיים; הרב עופרן הוא רבה של קבוצת יבנה