מסלול הלימודים של צעירים דתיים מְזַמֵן לא-פעם אחת התלבטויות משמעותיות הקשורות ליחס שבין לימודי הקודש ולימודי החול.

האם חובת לימוד תורה מבטלת כל עיסוק בתחומי דעת אחרים?

כיצד מתיישב העיסוק בלימודי חול עם גזרות כמו איסור לימוד חכמה יוונית, או עיון בספרים חיצוניים?

מהו מקומם של עולמות הידע הללו בתפיסת העולם הדתית?

בחוברת זו יש דיון ביחס העולם הדתי ללימודי חול, מהזוויות ההלכתית, ההיסטורית, והמחשבתית. מוצגים בה האיסורים, החיובים והחששות הנוגעים לעניין, כמו גם את הסיבות והמטרות שבעטיין יש להתייחס בחיוב אל שילוב החול והקודש בסדר יומנו המחשבתי והלימודי.בסוף העין מורחבת ההבחנה המקובלת בין קודש לחול, ומוצגת עמדה ישנה-חדשה בהגות ישראל שמבטלת את עצם ההבחנה הזו, ומציעה גישה אחרת ליחסי האדם עם גופו, עם עולמו ועם א-להיו.

בסוף החוברת מצורף מערך פעילות המיועד למדריכים בתנועות נוער אשר נכתב ע”י צוות מדרשת תורה ועבודה: כתיבה: יותם הלפרין. עריכה: עמרי עמירם.

תוכן החוברת

החלק התוכני- למען תשכיל

הקודש שבחול – על שאלת היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו מאת הרבנית ד”ר חנה פרידמן   הקדמה: התלבטויות חינוכיות בין קודש לחול א. “אז למה לא, בעצם?” – הסיבות המקובלות להסתייגות מלימודי חול 1. “לדבר במורס עם האויב” – על איסור לימוד חכמה יוונית 2. א. “תגיד, מאיפה יש לך זמן?” – על […]

מערך הדרכה- קבל האמת ממי שאמרה

יחידה 1: קבל האמת ממי שאמרה   יחידה זו ממוקדת בסוגיית לימוד מגויים וממקורות חיצוניים לעולם היהודי. מטרת הפעולה היא העברת המסר כי גם בקרב הגויים עשויים להיות אמת, חכמה ורעיונות הראויים ללמידה ולאימוץ בידינו. ברוח הביטויו שטבע רמב”ם: “שמע האמת ממי שאמרה” (הקדמת רמב”ם לשמונה פרקים) שלפיו רעיון נשפט לא לפי מי שביטא אותו, […]

English Description/ So that you broaden your understanding

  “So that you broaden your understanding” The question of the relationship of religious Jews to understanding general studies in our times. by Rabbanit Doctor Chana Friedman The course of studies of religious youth has invited significant debate in regard to the relationship between Torah studies and general (secular) education. (1) Does the obligation to learn Torah override the desire for occupation […]

מערך הדרכה – אל תשאל מה המדינה עשתה בשבילך

  מטרות: החניך יבחן מהם החלומות שלו וכיצד אפשר להגשים אותם. החניך ידון במושג “ידע זה כוח”, ויעסוק בשאלת ההשכלה והלימודים הגבוהים ומשמעותם. החניך יראה באקדמיה כלי לקידום עצמי ולקידום החברה והמדינה. מהלך הפעולה   1.       מה מעסיק אותי נחלק לכל חניך פתק, ונבקש ממנו לכתוב מחשבה שמעסיקה אותו בזמן האחרון. מעמידים את החניכים מסביב […]

מערך הדרכה- ידע ומדע חיוניים לעולם היהודי מודרני

  “So that you broaden your understanding” The question of the relationship of religious Jews to understanding general studies in our times. by Rabbanit Doctor Chana Friedman The course of studies of religious youth has invited significant debate in regard to the relationship between Torah studies and general (secular) education. (1)      Does the obligation to learn Torah override the desire for occupation with […]

מערך הדרכה – בינוני? במה?

  מטרות א.      החניך ידון בדרכים למיצוי יכולות אישיות ומניעת בינוניות. ב.      החניך יבין את החשיבות של לימודי חול במקביל ללימוד תורה. ג.        החניך ילמד כיצד לאזן בין המציאות לבין האידיאל.   מהלך הפעולה כל חניך מקבל ארבעה פתקים (שניים מכל צבע). על שניים מהפתקים עליו לכתוב מהן המשימות שיש לו. על שני הפתקים האחרים […]

מערך הדרכה- ידע מקדם עולם

  יחידה זו ממוקדת בחובה שלנו כיהודים לעסוק לימודי החול והמדעים הכלליים ללמוד אותם ולפתחם. אנו יודעים כיצד נכון לחיות לפי התורה, אולם התורה אינה מלמדת אותנו את כל הנדרש לנו בשביל להתקיים בעולם וכדי להופכו למקום טוב יותר. הפעולה מכוונת לנושאים בוערים בעולם ובאמצעותה מנסה להראות כי כדי לתקן את עולמנו עלינו ללמוד ולעסוק […]

מערך הדרכה/ תרבות הפנאי

  יחידה זו עוסקת ביחסינו לתרבות הפנאי. הפעולה מכוונת ללמד כי תרבות הפנאי מגלמת אפשרויות המוסיפות לעולמנו הרוחני ומפתחות אותו, אולם כמובן יש לגשת לכך בצורה זהירה ונכונה. ביחידה נברר מה הן הסיבות להימנע מתרבות הפנאי וממה צריך להיזהר, אך גם מהו ההפסד מאי-עיסוק בתרבות הפנאי.   מטרות החניכים יבינו כי תרבות ופנאי אינם מונחים […]

על החוברת “למען תשכיל” בתקשורת

למען תאמין / אבי וולף פורסם במוסף ‘שבת’, ‘מקור ראשון’, י’ טבת תשע”ד,  13.12.13 לכתבה לחצו כאן החוברת הנסקרת היא חלק מסדרת “עצה לדרך” של נאמני תורה ועבודה, שמטרתה להילחם במגמות חרד”ליות ולקדם גישות פתוחות יותר כלפי העולם החיצון. ספציפית, “למען תשכיל” טוענת בעד החשיבות הדתית וההכרח שבשילוב לימודי חול במלואם במערכת החינוך הדתית. החוברת כוללת […]