פרויקט ‘למען תשכיל’ – קידום לימודי המדעים בחינוך הדתי

תוכנית "למען תשכיל" נועדה להביא את תלמידי החינוך הדתי למצויינות רבה יותר בלימודי המדעים המדויקים והמתמטיקה.

לצורך כך התוכנית כללה ניתוח מעמיק של הבעיה הקיימת ושימוש בדרכים מחקריות שונות, כמו למשל ע"י שימוש בנתונים כמותיים, ראיונות וקבוצות מיקוד. זאת על מנת לאתר את מוקדי הבעיה ולהציע תוכנית מעשית.

לאחר מציאת מוקדי הבעיה ויצירת מסמך המלצות ראשוני לפתרון, התוכנית הביאה בדרכים שונות להעלאת הנושא על סדר יומה הציבורי של החברה הדתית. ע"י כך, נוצר מנוף שהוביל לחשיבה ולהבנייה מחודשת שהביאו לשינוי תרבותי ולשינוי מדיניות ביחסם של התלמידים הדתיים אל לימודי המדעים בכלל והמצוינות שבהם (חמש יחידות) בפרט.

השלב האחרון  של התוכנית היה בפרסום המלצות מסודרות ובארגון מבנים להטמעת המסקנות בתוך מערכות החינוך הדתי.

דבר זה הושג ע"י מניעת חסמים הקשורים בנהלי מערכת החינוך וע"י יצירת נהלים שמעודדים את השיפור.

התוצאה הרצויה הייתה בשינוי תרבותי בחברה הדתית ובהתחלה של תוכניות מעשיות נוספות לשיפור המצב ע"י מנהל החינוך הדתי וע"י גורמים אחרים במערכת.

מטרת התוכנית:

1.להביא לתחילת שינוי תודעתי לחיזוק תחום המדעים בציונות הדתית, על מרכיביה השונים.

2.להביא את גורמי מערכת החינוך הדתית ליזום וליצור תהליכים נוספים שישפרו את מצב המדעים בחינוך הדתי.

אנו פועלים לקדם את לימודי המדעים בחינוך היסודי והעל יסודי הממלכתי דתי בישראל, מתוך מטרה להביא למצוינות מדעית ואישית של בוגרי החמ"ד, ועל מנת לאפשר להם להגיע ללימודים אקדמיים גבוהים בכל תחום, ולהשתלב בכלל תחומי העבודה והחברה בישראל. 

רכזי הפרוייקט:

רכז מחקר: אריאל פינקלשטיין

רכז ארגון: נתנאל דיין

התוכנית בשיתוף קרן טראמפ

סרטון מסכם לפרוייקט: