תנועת נאמני תורה ועבודה וRackman Center – מרכז רקמן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, מזמינים אתכן ואתכם לכנס בנושא:
״נישואין מחוץ לרבנות בישראל – לאתגר את הסטטוס קוו״

הכנס יערך ביום רביעי, ל' סיוון, 13.6, בין השעות 15:45- 19:30.
בחדר 200, בניין 306, אוניברסיטת בר-אילן.
פרטים נוספים בהזמנה המצורפת.

יהיו שם משרד לשירותי דתהויה – טקס ישראליTzohar צהרהשגחה פרטית – כשרות קהילתית ועוד דוברים ודוברות שיבחנו את המצב בשטח כיום, מה הסיכונים, למה לא להתחתן מחוץ הרבנות ומה היתרונות בזה.

סרטון מהאירוע