לתת פה- תוכניות מוגנות לילדים

 
"לתת פה – תכניות מוגנות לילדים ונוער" היא עמותה המפעילה תכניות חינוכיות בנושאי מוגנות מינית, מוגנות ברשת, שיח רגשי וקשר בין הורים וילדים, הפועלת עם צוותים, הורים וילדים מגילאי גן ועד לתיכונים בדרך פשוטה ישירה וחיובית. התכנית מפחיתה חרדה ומקנה כלים פשוטים, ישירים וחיוביים בנושאי מוגנות, מיניות בריאה ומצוקות של ילדים.

עידית- 058-588-6544