תופעת הגרעינים התורניים הינה מבורכת וחשובה.
על מנת שתישאר כזו, מן הראוי לחדד את מטרותיהם ואת מגבלותיהם.
אי מעקב אחר הנושא יגרום לנזק חברתי וציבורי עבור אוכלוסיית הציונות הדתית במובנה הרחב.
אנו קוראים לראשי הגרעינים ולמנהיגי החברה הדתית להיות הראשונים אשר יובילו דיון ציבורי שכזה.

הגרעין הינו עמותה פרטית ולא מוסד נבחר, על יתרונותיו וחסרותיו אין כיום מדדי הצלחה חברתיים לגרעין, גם לא בהקשרים פשוטים יחסית הניתנים לכימות כמו מספר תלמידים בבתי ספר התקצוב עלול להביא את הגרעין לעקוף את המוסדות המקומיים: קהילות, מוסדות חינוך ומוסדות עירוניים. הגדרות התמיכה מקשות על בנייה עצמאית של מוסדות הקהילה המקומית שאמורות לכאורה לחזור ולהחזיק בהנהגה אין חלוקה לסוגים שונים של גרעינים לפי פעילותם: גרעינים הפועלים בעיירות פיתוח מול גרעינים הפועלים בערים מבוססות. גרעינים חברתיים מול גרעינים להחזרה בתשובה וכו’. הגדרות התמיכה עלולות לייצר מונופול בערים קטנות. הגדרות התמיכה בנויות במידה רבה לפי גוון אידאולוגי אין כיום הגבלה כלשהי על קשרים פוליטיים ועל שימוש בפלטפורמת הגרעינים לצרכים מפלגתיים. אין כיום מוקד כלשהו לפניות או לטיפול במקרה של בעיות או מחלוקת

‏‏‏גרעינים תורניים- נקודות לדיון*

הנחות יסוד המחייבות דיון מפורט ובלתי מכליל:

 1. יש גרעינים המביאים ברכה רבה, יש גרעינים היוצרים נזק
 2. אין גרעין אחד דומה למשנהו
 3. ישנן מטרות שונות לגרעינים (חברתיים, קהילתיים, זהות יהודית, פריפריה, מרכז הארץ וכו')
 4. ישנם תהליכים פנימיים ושינויים בתוך הגרעינים עצמם

יתרונות הגרעין:

 1. כוח צעיר ורענן
 2. יכולת פעולה גמישה ומהירה שאינה תלויה במוסדות
 3. יכולת הבאת משאבים נוספים
 4. יכולת ריענון אוכלוסיות וחידוש עירוני

חסרונות:

 1. עמותה פרטית ולא מוסד נבחר
 2. עקיפת המוסדות המקומיים הנבחרים וניוונם
 3. גרעין מהגדרתו אמור להיות זמני ולאפשר למוסדות המקומיים לחזור ולהחזיק בהנהגה

נקודות הדורשות רגולציה בתחום הגרעינים:

 1. הסדרה למערכת הקשרים של גרעינים עם מוסדות חינוכיים
 2. יצירת מדדי הצלחה חברתיים
 3. חלוקה לסוגים שונים של גרעינים לפי פעילותם
 4. מניעת מונופול
 5. הגבלה לשנות תמיכה
 6. כל הגדרות התמיכה יבנו שלא על פי גוון אידאולוגי
 7. יצירת הגבלות על שימוש לצרכים מפלגתיים
 8. יצירת מוקד פניות במקרה של בעיות או מחלוקת
 • התנועה פנתה מספר פעמים במהלך השנים האחרונות ליצירת דיון עומק נרחב בתוך המסגרות הפוליטיות הדתיות, סביב פעילויות הגרעינים התורניים. לצערנו, מכתבי הפנייה הרבים נותרו ללא מענה.

לקריאה עוד בנושא גרעינים תורניים